Telefon Bilgileri

Kampüsümüz içerisindeki telefon şebekesi 1 Merkezi Santral ile 3 uydu santraldan oluşmaktadır.
Her santraldaki aboneler, sadece dahili numarayı tuşlayarak birbirleri ile bağlantı kurabilirler.
Santrallar arası görüşme, santralların isim ve kod numaraları , bu santrallara bağlı olan binalar ve aboneler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Merkezi Santral
Santral kod numarası 5’tir. Rektörlük,İletişim, Kolej,İlkokul,Okul Öncesi, Kütüphane binaları ile Kampüsün Güney tarafındaki tüm fakülte binaları, AKM, 1., 2., 3. ve 4. yurt binaları, Olimpik Havuz ve Eğitim Sarayı binaları bu santrala bağlıdır. Bu santrala bağlı olan aboneler kendi aralarında sadece dahili numarayı tuşlayarak haberleşebilirler.

Bu santraldaki herhangi bir abonenin uydu santrallardaki başka herhangi bir aboneye ulaşabilmesi için önce arayacağı uydu santralın kod numarasını tuşlaması, hemen sonra da arayacağı abonenin dahili numarasını tuşlaması gerekir. Örneğin Standart yurtlardaki 1002 numaralı aboneye ulaşmak isteyen bir merkezi santral abonesi önce 6 rakamını, çevir sesinden sonra da 1002 rakamlarını tuşlamalıdır .

Aşağıda tarifleri verilecek olan 4 adet uydu santral da birbirleri ile bu santral üzerinden bağlantı kurarlar. Örneğin Asistan Lojmanlarındaki bir abonenin Dişçilik Fakültesindeki uydu santrala bağlı bir aboneye ulaşabilmesi için önce 5 rakamını, bilahare 100 rakamını ve en son olarak da arayacağı abonenin dahili numarasını tuşlaması gerekir. (5..100…2601 = Dişçilik Fakültesi sekreterliğine otomatik bağlantı)
Bu santrala bağlı olan herhangi bir aboneye Kampüs dışından otomatik olarak ulaşmak isteyenlerin 2236464, 2236627, 2236625 ve 6802000 numaralı telefon hattını tuşladıktan ve anons sistemi devreye girdikten sonra arayacağı abonenin dahili numarasını tuşlaması gerekir. (Örnek : Önce 6802000, anons başladıktan sonra da 256 rakamları tuşlandığı takdirde Kampüs dışından Kampüs Güvenlik Merkezine otomatik olarak bağlanılabilir)

Diş Hekimliği Fakültesi Santralı
Santral kod numarası 100’dür. Bu santrala şimdilik sadece Diş Hekimliği Fakülte Binası bağlanmıştır. Bu santral abonelerinin kampüs içi görüşme yapabilmeleri için yukarıda Standart Yurtlar Santrali ile ayni usülü takip etmeleri gerekmektedir.

Bu santral abonesine kampüs dışından erişilebilmesi için 6802030 numaralı telefonun aranması ve bilahare ulaşılmak istenen abonenin dahili numarasının tuşlanması yeterlidir

Akademik Lojmanlar Santralı
Dahili kod numaralı 101’dir. Akademik lojmanlar sitemiz tümüyle bu santraldan yararlanmaktadır.
Santralımızdaki abonelerin dahili numaraları daire numarasının önüne 4 rakamının konmasıyla oluşmaktadır. Örneğin 103 numaralı dairenin dahili numarası 4103; 204 numaralı dairenin dahili numarası 4204’tür.
Kampüs dışındaki herkes 6802050 numaralı telefonu çevirdikten sonra erişmek istediği abonenin dahili numarasını tuşlayarak herhangi bir abone ile haberleşebilir
Akademik Lojmanlardaki Daire telefonları, ülkemiz içinden veya dışından otomatik olarak aranabilir ancak dairelerdeki telefonlardan sadece site ve kampüs içine yönelik arama yapılabilir. Kampüs dışı veya ülke harici aboneleri aramak mümkün değildir.

Santralımıza bağlı herhangi bir abonenin başka herhangi bir aboneyi arama şekli ve diğer santrallardan veya kampüs dışından santralımıza bağlı bir aboneyi aramak isteyenlerin takip edeceği arama usülleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.

Daire Telefonları Kullanım Bilgileri
Site Dahilindeki Herhangi Bir Aboneyi Aarama
Site içindeki herhangi başka bir daireyi aramak için aranacak dairenin numarasının önüne 4 rakamı konur. Oluşan dört haneli rakam o dairenin dahili numarasıdır.
Örnekler:

Aranacak Daire No Baş tarafa konacak rakam Tuşlanacak dahili no
103 + 4 = 4103
204 + 4 = 4204

Sitedeki Herhangi Bir Daireden Kampus İçindeki Herhangi Bir Aboneyi Arama Usülü
Merkezi Santraldaki (Akm, Rektörlük V.S) Herhangi Bir Aboneyi Arama
Önce 5 rakamı tuşlanır. Daha düşük seviyede ikinci bir çevir sesi (dial tone) alındıktan sonra aranacak abonenin numarası tuşlanır.
Örnek:

Aranacak Abone No Baş Tarafa Konacak Kakam Tuşlanacak Dahili No
474 5 5~474

Standart Yurtlar Santralındaki (5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., Ve 14. Yurtlar) Herhangi Bir Aboneyi Arama
Önce yukarıdaki gibi 5 rakamı tuşlanır. Çevir sesinden sonra bu defa 6 rakamı tuşlanır. İkinci bir çevir sesinden sonra aranacak abonenin numarası tuşlanır.
Örnekler:

Aranacak Abone No Baş Tarafa Konacak Rakam Tuşlanacak Dahili No
1017 (7.Yurt 101 no’lu oda) 5~6 5~6~1017
1002 (12.Yurt Müdür odası) 5~6 5~6~1002

Diş Hekimliği Fakültesindeki Herhangi Bir Abonenin Aranması
Önce 5 rakamı, çevir sesinden sonra da 100 rakamı tuşlanır. İkinci bir çevir sesinden sonra ise aranacak abonenin dahili numarası tuşlanır.
Örnek:

Aranacak Abone No Baş Tarafa Konacak Rakam Tuşlanacak Dahili No
2601(Dekan.Sekr) 5~100 5~100~2601

Yakın Doğu Hastanesi’ndeki Herhangi Bir Abonenin Aranması
Önce 5 rakamı, çevir sesi alındıktan sonra 7 rakamı çevrilir. İkinci bir çevir sesinden sonra aranacak abonenin dahili numarası tuşlanır
Örnek:
5 ~7~1091 = Hastane santralına otomatik bağlantı.
5~7~1918 = Hastane güvenlik masasına otomatik bağlantı.
Kampüs İçerisinden Akademik Lojmanlardaki Dairelerin Aranması
Merkezi Santraldan:
Önce 101 rakamı, çevir sesinden sonra ise aranacak abonenin dahili numarası tuşlanır.
Örnek :

Aranacak Daire No Baş Tarafa Konacak Rakam Tuşlanacak Dahili Numara
221 101 101~4221

Diş Hekimliği Fakültesi ile Standart Yurtlar Santrallarından:
Önce –Merkezi santrala ulaşmak için- 5; daha sonra –Akademik Lojmanlar Santralına erişmek için- 101 rakamı ve son olarak aranacak abonenin dahili numarası tuşlanır.
Örnek:

Aranacak Abone Baş Tarafa Konacak Rakam Tuşlanacak Dahili No
231 no’lu daire 5~101 5~101~4231

Kampüs Dışından Sitedeki Herhangi Bir Daireyi Arama:
Kktc Dahilinden, Sitedeki Herhangi Bir Dairenin Aranması:
6802050 numaraları tuşlanır. Santral çevir sesi verdikten sonra dahili numara olarak yukarıda izah edildiği şekilde oluşan dört haneli dahili numara ilave edilir.
Dikkat : Santralda sesli anons sistemi (dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız v.s) yoktur. Telefon numarasından hamen sonra dahili numaranın tuşlanması gerekir.
Örnekler:
6802050(santral devreye girdikten sonra)+4103= 103 no’lu daireye otomatik bağlantı
6802050(santral devreye girdikten sonra)+4204= 204 no’lu daireye otomatik bağlantı
Türkiye’den, Sitedeki Herhangi Bir Dairenin Aranması:
Önce alan kodu olarak 0392 tuşlanır ve bir üstteki usül takip edilir.
Örnekler:
03926802050+(santral devreye girdikten sonra)4103 = 103 no’lu daireye otomatik bağlantı
03926802050+(santral devreye girdikten sonra)4204= 204 no’lu daireye otomatik bağlantı
Üçüncü Ülkelerden Sitedeki Herhangi Bir Dairenin Aranması
Önce Türkiye’nin ülke kodu olan 9 rakamı tuşlanır ve 2. paragraftaki usül takip edilir.
Örnekler:
903926802050(santral devreye girdikten sonra)+4103 = 103 no’lu daireye otomatik bağlantı
903926802050(santral devreye girdikten sonra)+4204= 204 no’lu daireye otomatik bağlantı
Önemli Telefonlar
Dairenizdeki telefonlardan ulaşabileceğiniz Kampüsümüz içerisindeki bazı acil durum telefonları bilginiz olması için aşağıya alınmıştır:

Rektörlük Santralı 5~221
Güvenlik Merkezi (Yangın V.S. Acil Durumlar İçin) 5~256
Akademik Lojmanlar Müdürü 4100
Akademik Lojmanlar Güvenlik Ve Hizmetler 4101
Hastane Santralı 5~7~1091