İdari Kadro

Görevi: Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürü
Görevi: Genel Müdür Sekreteri-İnsan Kaynakları Koordinatörü
Görevi: İnsan Kaynakları Memuru
Görevi: Güvenlik Müdürü
Görevi: İç Hizmetler Müdürü
Görevi: Kantin Kafeteryalar Müdürü
Görevi: Bilgi İşlem Müdürü
tercih robotu