Performans ve Yetenek Yönetimi

Also available in: English

Yakın Doğu Performans ve Yetenek Yönetimi, çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışları ile yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir.

Performans ve Yetenek Yönetimi süreci 5 adımda gerçekleşir;

  • Planlama
  • Gözlem
  • Geliştirme
  • Değerlendirme
  • Ödüllendirme

Bu süreç sayesinde, personel ile ilgili liderlik vasfı, iletişim vasfı, değişime olan uygunluğu, diğer insanlarla olan iletişimi, görev yönetimi, sonuç odaklılığı gibi konuları daha detaylı görebilir ve objektif bir şekilde değerlendirilir.