Performans Değerlendirme

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesinde Performans Değerlendirme
Çalışanlarımızın performanslarını değerlendirmek, eğitim gerekliliklerini ve gelişim alanlarını belirlemek, iş süreçlerinde yetkinliklerini görmek amacıyla yılda bir performans değerlendirmeleri yapılır.