İç İletişim

Also available in: English

İç iletişim ile Yakın Doğu kültürünün ve değerlerinin, stratejik öncelikler ve hedeflerinin çalışanlar tarafından anlaşılması, sahiplenilmesi ve tüm çalışanlara yayılması, çalışan memnuniyet ve bağlılığının artması ve korunması için gerekli aksiyonlar planlanır ve hayata geçirilir.