Ücret Politikası ve Yan Haklar

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesinde Ücret Politikası ve Yan Haklar
Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde şirketimizdeperformansa ve niteliklere dayalı adil bir ücretlendirme sistemi mevcuttur.

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi grubumuzun bir parçası olduğundan;

Tüm çalışanlarımız ve yakınları;

  • Grubumuz Hastanelerinden
  • Yakın Doğu Eğitim Kurumlarından (İlkokul, ortaokul, lise ve lisans)

indirimli olarak yararlanmaktadırlar.