Çalışanlarımıza Sunduklarımız

Also available in: English

Fırsat Eşitliği Politikamız
Yakın Doğu’da tüm çalışanlara fırsat eşitliği sunmaya önem verilir. İş gücümüzdeki farklılıkları; Okulumuz için bir zenginlik olarak görülür ve desteklenir.

Çalışanlarımızla ilgili verilen tüm kararları, çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu, sağlık durumu, fiziksel engelleri, cinsel tercihlerinden bağımsız olarak verilir. Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durulur, bu konularda asla taviz verilmez.

Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerinde, etik ilkeleri temel prensip olarak alınır ve uygulanır.

Çalışma Ortamında Teknolojiden Yararlanma

  • İnternet kullanımı
  • Masaüstü Bilgisayarlar

Ücret ve Ek Menfaatler
Ücret ve Ek Menfaatler politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, geçmiş iş tecrübelerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları ile eğitim tecrübelerini esas alır. Başarılı personeli ödüllendiren, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmak amaçlanır.

Eğitim ve Gelişim
Yakın Doğu Üniversitesi eğitim ve gelişim faaliyetlerini İK sürdürür. Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra e-öğrenme gibi alternatif kanallardan çalışanların ihtiyacı olan eğitimleri alması amaçlanır. Çalışanların mesleki gelişimini destekleyecek teknik eğitimler, liderlik programları ve YDÜ Kişisel Gelişim kategorisinde yer alan eğitimler ile tüm çalışanlara, ihtiyaçlarına yönelik eğitim gelişim desteği sağlanır.