Biz Kimiz?

Also available in: English

Biz Kimiz?
Bizler alanlarında tecrübeli, kurum gücünün personel motivasyonundan geldiğine inanan, geleneklerine bağlı, farklı ve yapıcı fikirlere açık, fırsat eşitliği politikasını savunan; kısacası farklı çalışanların Kuruma kattığı farklı değerlerin başarıya giden yoldaki ilk adım olduğuna inanan İnsan Kaynakları Uzmanlarıyız.

İnsan Kaynakları süreçlerini, Üniversite’nin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirebilmek adına aksiyon planı hazırlayarak oluşturduk.

Buna göre, İK’nın sorumluluk alanında olan görevleri aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz:

  • Demografik yapı, görev tanımları gibi İK verilerini düzenlemek,
  • İşe alım süreçlerini iyileştirmek ve yönetmek,
  • Oryantasyon, rotasyon ve hizmet içi eğitim süreçlerini düzenlemek,
  • Tüm personel özlük haklarını yönetmek,
  • Performans yönetim süreçlerini geliştirmek ve uygulanmasına destek olmak,
  • Personel yetiştirme-geliştirme sürecinde kariyer planı oluşturmak,
  • Motivasyon hedefli ödüllendirme süreçlerini uygulamak,
  • Personel odaklı iç iletişim faaliyetlerini yönetmek,
  • Dönemlik ve yıllık insan kaynakları raporlarını oluşturmak ve üst yönetime raporlamak,

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel amacı, organizasyonun hedefleri ve stratejileri doğrultusunda çalışan varlığını en verimli şekilde değerlendirmektir. Dünyada, Personel Yönetimi adı altında faaliyete başlamış ve daha sonra; teknolojinin gelişmesi, insanların bilinçlenmesi ve kültür düzeyinin artması gibi birçok sosyolojik nedenden dolayı bu kavram yerini İnsan Kaynakları’na bırakmıştır.

Üniversite’nin İnsan Kaynakları yapısını oluşturarak süreçlerini düzenlemek, Üniversite’nin hedefleri doğrultusunda ilerlemesine yardımcı olurken aynı zamanda da personelin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,
Yakın Doğu Üniversitesi
İnsan Kaynakları