Doktora

Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler
Kod Ders Adı S T U K
DTD 601 Kavite Kurallarında Yeni Yaklaşımlar ve Pinli Restorasyonlar 3 0 3
DTD 602 Dişlerin Renk Değişiklikleri ve Beyazlatma (Bleaching) 3 0 3
DTD 603 Diş Dokularının İnce Yapısı ve Adhezyon 3 0 3
DTD 604 Günümüzde Çürük Anlayışı ve Yetişkin Proflaksisi 3 0 3
DTD 605 Kompozit Laminate Veneer ve İnleyler 3 0 3
DTD 606 Restoratif ve Kaide Materyallerinin Fiziksel Özellikleri 3 0 3
DTD 607 Dentin Duyarlılığı ve Servikal Lezyonlar 3 0 3
TOPLAM KREDİ 21 303
Zorunlu Dersler
Kod Ders Adı S T U K
DTD610 Kombine Restorasyonlar 2 0 2
DTD611 Diş Hekimliğinde Ozon Tedavisi 2 0 2
DTD612 Diş Hekimliğinde Ergonomi ve Muayenehane Yönetimi 2 0 2
DTD613 Restoratif Tedavide Lazer 2 0 2
DTD614 Sekonder Çürük ve Önleme Yöntemleri 2 0 2
DTD615 Çürük Aktivite Testleri 2 0 2
DTD616 Restoratif Materyallerde Bitirme ve Cila Yöntemleri 2 0 2
DTD617 Posterior Kompozit Rezinler ve Uygulama Teknikleri 2 0 2
DTD618 Çürük Morfolojisi ve Yapay Çürük Formasyonlarının Histolojik Değerlendirilmesi 2 0 2
DTD619 Restoratif Materyallerin Antibakteriyal Özellikleri 2 0 2
DTD620 Restoratif İşlemler ve Postoperatif Ağrı 2 0 2
DTD621 Diş Anomalileri ve Uygulanacak Tedavi Prosedürleri 2 0 2
DTD622 Eser Elementler 2 0 2
DTD623 Air Abrazyon Sistemleri 2 0 2
DTD624 Restorasyonları In Vivo ve In Vitro Olarak Değerlendirme Yöntemleri 2 0 2
DTD625 Diş Hekimliğinde Immünolojinin Rolü 2 0 2
DTD626 Diş Hekimliği Cihazları ve Çalışma Prensipleri 2 0 2
DTD627 Restoratif Materyallerden Florür Salımı 2 0 2
DTD628 Diş Hekimliğinde Bilgisayar Kullanımı 2 0 2
DTD629 Saha Çalışmaları ve Dental Sağlık Planlaması 2 0 2
DTD630 Çürük Tedavisinde Dokunun Korunması 2 0 2
TOPLAM KREDİ 50 202