Doç. Dr. Aşkın KİRAZ

MAKALE VE YAYINLAR

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 •  Yıldız M., Tan E., Demir N., Yıldırım N., Ünver H., Kiraz A., and Mestav B. (2015). Synthesis
  and spectral, antimicrobial, anion sensing, and DNA binding properties of schiff base podands
  and their metal complexes. Russian Journal of General Chemistry, 85(9), 2149–2162. DOI:
  10.1134/S1070363215090200
 • Kiraz A., Omağ K. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin uyguladığı sınıf yönetimi
  tekniklerine ilişkin öğrenci algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44: 198-
  211.
 •  Ozay H., Yildiz M., Unver H., Kiraz A. (2013). Spectroscopic studies and crystal structure of
  (E)-N′-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) isonicotinohydrazide. Crystallography Reports, 58:1,
  106-110.
 • Kiraz A. (2012). Multiple intelligence applications in course books used in science education in
  North Cyprus. Energy Education Science and Technology Part B. Social and Educational
  Studies, Special Issue: 690-697. Fırat A., Sepetcioğlu H., Kiraz A. (2012). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin
  tutumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1): 216-
  224.
 •  Kiraz A., İlseven S., Sadrazam E. (2012). Assessment of environmental awareness and
  sensitivity of TRNC Republican Assembly members and staff. Egitim Arastirmalari Dergisi￾Eurasian Journal of Educational Research, 49/A, 229-242.
 •  Kiraz A., Yıldız M., Dülger B. (2009). Synthesis and Characterization of Crown Ethers. Asian
  Journal of Chemistry, 21/6: 4495-4507.
 • Yıldız M., Ünver H., Erdener D., Kiraz A., İskeleli N. (2009). Synthesis, Spectroscopic Studies
  and Crystal Structure of (E)-2-(2,4-dihydroxybenzylidene)thiosemicarbazone and (E)-2-[(1Hindol-3-yl)methylene]thiosemicarbazone. Journal of Molecular Structure, 919: 227-234.
 •  Ünver H., Yıldız M., Kiraz A., Özgen Ö. (2009). Spectroscopic Studies and Crystal Structure of
  (Z)-6-[(2-hidroxyphenylamino)methylene]-2-methoxycyclohexa-2,4-dienone. Journal of
  Chemical Crystallography, 39: 17-23.
 • Yıldız M., Kiraz A., Dülger B. (2007). Synthesis and antimicrobial activity of new crown ethers
  of Schiff base Type. Journal of Serbian Chemical Society, 72/3: 215 – 224.
 •  Ünver H., Yıldız M., Kiraz A., İskeleli N., Erdönmez A., Dülger B., and Durlu T. N. (2006).
  Spectroscopic studies, antimicrobial activities and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-
  naphthylidene]3,5-bis (trifluoromethyl)aniline. Journal of Chemical Crystallography, 36/3: 229–
  237.
 •  Kiraz A., Sınağ A., Tekeş A., Mısırlıoğlu Z. and Canel M. (2004). Effect of Pre- Swelling on
  Extractability and Solvent Swelling of Ermenek Lignite (Turkey). Energy Sources, 26/5, 431–
  439.
  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Diğer Alan İndeksleri)
 •  Kiraz, A. & Pastirmacioglu, B. (2015). Environmental sensitivities of inspectors, managers and
  principals working for the Ministry of Education. Cypriot Journal of Educational Sciences,
  10(2), 122-135.
 •  Ulu E., Kiraz A. (2014). Science Education and Cognitive Development in Updated 2012 Pre School Curriculum. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 136: 438-451.
 • Kiraz A., Özyurtlu R. (2014). Determination of the Burnout Levels and Perfectionism Levels in
  Science Teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(2), 117-128.
 •  Fırat A., Kiraz A. (2012). Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici ile Öğretmen İletişimi: Dance
  Sarmal İletişim Modeli (The Communication of Administration and Teachers in High School
  Level: Dance Helical Communation Model). Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi￾Mediterranean Journal of Educational Research, 12:43-50.
 •  Kiraz A., Güneyli A., Baysen E., Gündüz Ş. & Baysen F. (2010). Effect of Science and
  Technology Learning with Foreign Language on the Attitude and Success of Students.
  Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2(2): 4130-4136.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 •  Fırat A. and Kiraz A. (April, 2015). The Perception of Environmental Knowledge and
  Environmental Problems From Primary to Higher Education. International Conference on
  Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST). Antalya, Turkey.
 •  Fırat A. ve Kiraz A. (October, 2014). Kuzey Kıbrıs’ta Çevre Olgusunun Hukuksal Mevzuattaki
  Yeri ve Değişim Süreci. 2nd International Symposium on Environment and Morality. Adıyaman
  University, Adıyaman, Turkey.
 • Kiraz A. ve Fırat A. (May, 2014). The Water Project of the Century: Awareness of the Students
  About Water Consumption and Environment in North Cyprus High Schools. International
  Conference on Mathematics, Science & Technology. Necmettin Erbakan University, Konya,
  Turkey.
 •  Ulu E. ve Kiraz A. (February, 2014). Science Education and Cognitive Development in
  Updated 2012 Pre-School Curriculum. Cyprus International Conference on Educational
  Research. Near East University, Nicosia, North Cyprus.
 •  Fırat A., Kiraz A. ve Gündüz Ş. (December, 2011). KKTC Ortaöğretim İkinci Basamak Ders
  Kitaplarının Çevre İçerikleri. International Science and Technology Conference, İstanbul
  University, İstanbul-Turkey.
 •  Kiraz A., Güneyli A., Baysen E., Gündüz Ş. ve Baysen F. (February, 2010). Effect of Science
  and Technology Learning with Foreign Language on the Attitude and Success of Students,
  World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir University, İstanbul-Turkey.
 •  Kiraz A. (May, 2009). Multiple Intelligences Applications in Science Education in Turkish
  Republic of North Cyprus. The 1st International Conference of Living Theorists-Howard
  Gardner, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur.
 •  Abalı Y., Kiraz A. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenleri ile ilgili Görüşlerini
  Fen ve Matematik Alanları Açısından Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma: Çanakkale
  Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu,
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 •  Kiraz A., Yıldız M. (2009). 7,13-Dihidro-6h-Dibenzo[E,H][1,4]Dioxonine–2,11-Diamin’in Sentezi
  ve Schiff Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet
  Üniversitesi, Sivas.
 •  Kiraz A., Yıldız M., Ünver H., Ocak N. (2008). 2-[(1h-İndol-3-Yl)Metilen]Hidrazine
  karbotiyoamid’in Çözeltideki ve Katı Haldeki Yapılarının İncelenmesi. 22. Ulusal Kimya
  Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa.
 •  Kiraz A., Yıldız M., Ünver H., Ocak N. (2008). (Z)-6-[(2-Hidroksifenilamino)Metilen]-2-
  Metoksisiklohekza-2,4-Dienon’un Yapısının Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemler ile
  İncelenmesi. 22. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa.
 •  Kiraz A., Tokgöz İ. (2008). Yiten Çanakkale Değerleri: Modern Çağa Direnen Kapılar.
  Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kiraz A. (2007). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Diğer Yöntemlerle Etkin Kullanımı
  Üzerine Örnek Bir Model. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu
  Üniversitesi, Eskişehir.
 •  Kiraz A., Yıldız M. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Ortaöğretim Kimya
  Derslerine İçerik Yönünden Uyumu. 21. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 •  Kiraz A., Yıldız M. (2007). 6,7,8,14-Tetrahidrodibenzo[f,i][1,5]dioxecine -2,12-diaminin 2-
  Hidroksi Aldehitler ile Reaksiyonlarından Schiff Bazı Halkalı Eter ve Komplekslerinin Sentezi,
  Oluşan Ürünlerin Yapılarının Aydınlatılması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi,
  Malatya.
 •  Kiraz A., Yıldız M. (2006). Schiff Bazı Taç Eterlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması. XX.
  Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 •  Tokgöz İ., Kiraz A. (2006). Okul Öncesi Kurumlarında Mevcut İlgi Köşelerinin Aktif Hale
  Geçirilmesi ve Çoğaltılması Üzerine Bir Çalışma: Etkin Materyaller. Eğitimde İyi Örnekler
  Konferansı 2006, Sabancı Üniversitesi – Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul.
 •  Kiraz A., Yıldız M., Ünver H., Ocak N. (2005). 2-Hidroksi Schiff Bazlarında Tautomerinin
  Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege
  Üniversitesi, Kuşadası.
 •  Ilgar R., Kiraz A. (2005). Mağara Ekosistemleri ve Yararlanma Yolları. Ulusal Mağara Günleri
  Sempozyumu, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Beyşehir.
  Uluslararası Akademik Çalışmalar
 •  Öğretim Elemanı, Science Education in Pre-schools, EU Erasmus Teacher Mobility
  Programme, IPABO, Amsterdam, Holland, Mayıs 2007.
 •  Akademik Gözlemci, Science Museums and Activities, Amsterdam, Holland, Mayıs 2007.
 • Akademik Katılımcı, Art, Music and Science in the Pre-School, The Golda Meir Mount Carmel
  International Training Center, Haifa, Israel, Kasım-Aralık 2004.
 •  Akademik Gözlemci, İsrael Culture and Education System, Haifa, Israel, Kasım 2004.
 •  Konuşmacı, Turkish National Education System, Haifa, Israel, Aralık 2004.
 • Akademik Gözlemci, Dutch Culture and Education System, Holland, Haziran 2004.
  Ulusal Akademik Çalışmalar
 •  “Meslek Seçiminde Doğru Tercih ve Motivasyon”, MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarına
  devam eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, İstanbul, Mayıs 2015.
 •  “Doğru Tercih”, MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik gelişim
  semineri, Bolu, Mart 2015.
 • “Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi”, MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarına devam eden
  öğrencilere yönelik gelişim semineri, Sakarya, Ocak 2015.
 •  “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, “Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi”, MEB’e bağlı
  Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, Ankara, Aralık
  2014.
 • “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, “Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi”, MEB’e bağlı
  Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, İstanbul, Kasım
  2014.
 • “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, “Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi”, MEB’e bağlı
  Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, Sakarya, Mayıs
  2014.
 •  “Meslek Seçiminde Doğru Karar ve Motivasyon”, MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarına devam
  eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Nisan 2014.
 •  “Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi”, “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, MEB’e bağlı
  Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik gelişim semineri, Antalya, Şubat
  2014.
 •  “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere
  yönelik gelişim semineri, Malatya, Ocak 2014.
 •  “Proje Hazırlama ve Geliştirme Teknikleri”, MEB’e bağlı öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim
  semineri, KKTC, Şubat 2012.
 •  “AB Proje Yazma”, Araştırma görevlilerine yönelik eğitim semineri, Çanakkale Onsekiz Mart
  Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs 2008.
 • “Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yayınlanır?”, Lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim
  semineri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mart 2008.
 •  “Hollanda ve İsrail’de Okul Öncesi Eğitim Sistemi ve Uygulamaları”, Lisansüstü öğrencilerine
  ve Okul Öncesi Eğitimi ABD öğretim elemanlarına yönelik seminer, Çanakkale Onsekiz Mart
  Üniversitesi, Çanakkale, Ocak 2005.

Dergi Hakemliği

 • Cypriot Journal of Educational Sciences
 •  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Projeler

 •  Sosyo-Ekonomik Seviyesi Düşük Göç Gruplarının Yeni Kültürel Sürece Uyum Eğitimi. Yakın
  Doğu Üniversitesi TC/KKTC Bilimsel Araştırma Projesi, YDÜ/2010-2-18, Yürütücü, 2011-2012.
 •  Spiro ve Ansa Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının ve Antimikrobiyal Özelliklerinin
  İncelenmesi. TÜBİTAK, 106T108, Araştırmacı, 2006-2008.
 •  Yeni Tür Schiff Bazı Taç Eter Ligandlarının Sentezi, Kompleksleri ve Yapılarının İncelenmesi,
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006/07, Araştırmacı, 2006-
  2008.

İdari Görevler

 •  AKTS Koordinatörü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2015-.
 •  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
  İlköğretim Bölümü, 2013-. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013-.
 •  Project and Research Funding Coordinator, COMU, Department of Primary School Teaching,
  2008.
 •  ECTS Coordinator, COMU, Department of Science Education, 2008.

DERSLER
Lisans
Genel Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Genel Kimya Lab I-II, Kimyada Özel Konular, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları, Okul Öncesinde Fen Etkinlikleri, Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Projesi I-II, Araştırma Yöntem ve Teknikleri I-II, PDR’de Proje Geliştirme, Davranışın Biyolojik Temelleri, Topluma Hizmet Uygulamaları, Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi. Lisansüstü
Çevre Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Çevre Kimyası, Çevre Kirliliği ve Önlenmesi, Çevre Toplum
Teknoloji, Fen Öğretiminde Drama, Okul Öncesinde Güncel Araştırmalar, Okul Öncesinde Bilim, Alan Eğitiminde Araştırma.
AKTİVİTELER
Müzik

 •  Otello Çok Sesli Korosu, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa.
 •  Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro, Lefkoşa.
 •  Kızlar Korosu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği, Ankara.
 •  ÇOMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu, Çanakkale.

 

Mağaracılık

 • Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Klübü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 • Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Klübü, Hacettepe Üniversitesi
  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Klasik Dans

Hacettepe Üniversitesi Klasik Dans Klübü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Sualtı
** Yetişkin Balıkadam Eğitim Programı, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
SCSPF, Alanya. * Yetişkin Balıkadam Eğitim Programı, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
SCSPF, Sinop.
Eğitmen Lider

 • Lider Eğitmen Semineri, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İzmir.
 •  Liderlik Semineri, Türkiye Kızılay Derneği, İstanbul.

Fotoğrafçılık

 • Mağara Fotoğrafları Konulu Fotoğraf Yarışması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
  Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Fotoğrafçılık Klübü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
  Dairesi Başkanlığı, Ankara.

El Sanatları

 • Gençlik Kampı Liderleri İlgi Alanı Eğitim Kursu, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
  Müdürlüğü, İstanbul.

Halk Oyunları

 •  ÇAFAD, Çanakkale.

Kampçılık

 •  TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü