Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık) (Türkçe)

Also available in: English, العربية


BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 111 Turizme Giriş (3.1) 3
TURZ 115 İşletmeye Giriş (3.1) 3
TURZ 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.1) 3
TURZ 161 Bilgisayara Giriş (3.1) 3
INGL 101 Turizm İngilizcesi I (3.1) 3
YDL101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.1) 3

2. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 123 Konaklama Operasyonları (3.1) 3
TURZ 126 Ekonomiye Giriş (3.1) 3
TURZ 142 Gıda ve Hijyen (3.1) 3
TURZ 146 Ön Büro Yönetimi (3.1) 3
INGL 102 Turizm İngilizcesi II (3.1) 3
YDL102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.1) 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
TURZ 100 Yaz Stajı

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 221 Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi (3.1) 3
TURZ 241 Yiyecek Üretimi (3.1) 3
TURZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.1) 3
TURZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8) (3.1) 3
INGL201 Turizm İngilizcesi III (3.1) 3
YDL 201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.1) 3

4. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.1) 3
TURZ 246 Ücretleme ve Biletleme(Amadeus) (3.1) 3
TURZ 253 Finansal Muhasebe (3.1) 3
TURZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.1) 3
INGL 202 Turizm İngilizcesi IV (3.1) 3
YDL 202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.1) 3
 

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 310 Örgütsel Davranış (3.1) 3
TURZ 315 Turizm Ekonomisi (3.1) 3
TURZ 317 Turizm ve Çevre (3.1) 3
TURZ 318 Maliyet Kontrolü (3.1) 3
TURZ 319 Özel İlgi Turizmi (3.1) 3

6. Yarıyıl

TURZ 321 İnsan Kaynakları Yönetimi (3.1) 3
TURZ 328 Turizm Pazarlaması (3.1) 3
TURZ 340  Etkinlik ve Konferans Yönetimi (3.1) 3
TURZ 346 Araştırma Yöntemleri (3.1) 3
TURZ 351 Uluslararası İşletme (3.1) 3
THM 200 Yaz Stajı

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 411 Turizm Politikası ve Planlanması (3.1) 3
TURZ 417 Finansın Temelleri (3.1) 3
THM 420 Turizm End. Tüketici Davranışları (3.1) 3
THM 422 Turizm Sosyolojisi (3.1) 3
TURZ 426 Stratejik Yönetim (3.1) 3

8. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ XXX Teknik Seçmeli Ders (3.1) 3
TURZ XXX Teknik Seçmeli Ders (3.1) 3
TURZ XXX Teknik Seçmeli Ders (3.1) 3
TURZ XXX Teknik Seçmeli Ders (3.1) 3
TURZ XXX Teknik Seçmeli Ders (3.1)
TURZ 400 Teknik Seçmeli Ders (3.1) 3

Ders İçerikleri

TURZ 111 Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.
YUKARI
TURZ 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.
YUKARI
TURZ 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu dersin amacı öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesidir. Ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.
YUKARI
TURZ 161 Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.
YUKARI
INGL 101 Turizm İngilizcesi I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır
YUKARI
Seçmeli Yabancı Dil I
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir
YUKARI
TURZ 123 Konaklama Operasyonları
Bu dersin amacı öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyonel yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak housekeeping, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilrilendirmeyi amaçlar.
YUKARI
TURZ 126 Ekonomiye Giriş
Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.
YUKARI
THM 142 Gıda ve Hijyen
Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.
YUKARI
TURZ 146 Ön Büro Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır.
YUKARI
INGL 102 Turizm İngilizcesi II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.
YUKARI
Yabancı Seçmeli Ders II
Bu dersin amacı öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.
YUKARI
TURZ 100 Yaz Stajı
100 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir.
YUKARI
TURZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrencileri bilgilendirir.
YUKARI
TURZ 241 Yiyecek Üretimi
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.
YUKARI
TURZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu ders öğrencilere houskeeping yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclar. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.
YUKARI
TURZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8)
Suit 8 ön büro ve yiyecek-içecek programları, hızlı iletişim gerektiren ortamlarda çalışarak profesyonel elemanlar yetiştirmek için düzenlenmiştir. Dersler bilgisayar kullanarak dinleme, çalışma ve uygulama yapma şeklinde işlenir ve Suit 8 programının öğretilmesini amçlar.
YUKARI
TURZ 201 İngilizce III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir
YUKARI
Seçmeli Yabancı Dil III
Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları icerir.
YUKARI
TURZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içerir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.
YUKARI
TURZ 246 Ücretleme ve Biletleme(Amadeus)
Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu veyapısını inceler.Temel olarak tur operatörlüğü,bilet kesme ve rezervasyon sistemleri gibi konulara değinir.
YUKARI
TURZ 253 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve yine bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Derse genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.
YUKARI
TURZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.
YUKARI
INGL 202 Turizm İngilizcesi IV
İş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icerir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.
YUKARI
Seçmeli Yabancı Dil IV
Bu ders iletişim ve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.
YUKARI
TURZ 310 Örgütsel Davranış
Turizm İşletmelerinin emek,yoğun ve eş zamanlı üretim-tüketim sürecinde insan faktörünün çok önemli olması nedeniyle, örgütsel davranış alanında öne çıkan konular genel çerçeveden hareketle turizm işletmeleri özelinde incelenir. Bu bağlamada turizm sektöründe çalışacak veya yöneticilik yapacak öğrencilerin daha kaliteli ve işlevsel ilişkiler geliştirmesi amaçlanmaktadır.
YUKARI
TURZ 315 Turizm Ekonomisi
Bu dersin amacı turizmin ülke ekonomisi içindeki yarini, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktadır.
YUKARI
TURZ 317 Turizm ve Çevre
Bu ders dünyanın belli başlı turizm belgelerindeki turistik bölgelerin gelişiminin incelenmesine dayanır. Farklı bölgelerdeki turizm aktivitelerinin etkileşimlerini açıklayan bilgiler verir. Çevre olgularının yanısra öğrenciler çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için neler yapılabileceği konusunda çeşitli metod ve uygulamaları görürler.
YUKARI
TURZ 318 Maliyet Kontrolü
Bu dersin amacı öğrencilere bütce,satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek ,içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularınada bu ders kapsamında değinilmektedir.
YUKARI
TURZ 319 Özel İlgi Turizmi
Kişisel tercih ve hayat tarzı farklılıkları sonucunda yeni gelişmeye başlayan özel ilgi turizmi konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu ders, köy turizmi, kültür turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, ve benzeri konulara değinir.
YUKARI
TURZ 321 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders turizm endüstirisinde eğitim, gelişme ve planlamanın önemi ve kültürel farklılıkların bunlara nasıl yansıdığıyla ilggili bilgileri içerir. Ayrıca, insan davranışları, motivasyon stratejileri, stres yönetimi, işçi ücretleri ve üreticilik konularıda bu dersin kapsamında incelenmektedir.
YUKARI
TURZ 328 Turizm Pazarlaması
Bu dersin amacı otel işletmeciliği sektöründe pazarlama teknikleri ve bu tekniklerin uygulanması konusunda öğrencilere bilgi kazandırmaktır.
YUKARI
TURZ 340 Etkinlik ve Konferans Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere konferans düzenlemesi ve bunun iş turizmi alanındaki önemi konusunda bilgi kazandırmaktır.Konferans organizasyonu ve düzenlenmesi ile ilgili rehberlik niteliği taşıyan teknik ve prensiplerin öğrencilere anlatılmasını kapsar.
YUKARI
TURZ 346 Araştırma Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilere çalıştırma metodları, veri analizi ve SPSS konularında bilgi kazandırmaktır. İstatistik, olasılık örneklendirme, hipotez değerlendirme, t-test, değişken analizi, korelasyon ve benzeri konulara değinerek öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda araştırma çalışması yapabilmelerini sağlar.
YUKARI
TURZ 351 Uluslararası Turizm
Bu ders, dünya çapında, siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel ortamlarda hızlı bir değişim ile karakterize ederek uluslararası ticaret ile ilgili temel sorunları incelemek üzere tasarlanmıştır. Mal ve hizmetler açısından büyüyen uluslararası ticarette, dünya ekonomisine hakim çok uluslu şirketlerle örneklenmektedir.
YUKARI
TURZ 200 Yaz Stajı
100 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir
YUKARI
TURZ 411 Turizm Politikası ve Planlaması
Bu dersin amacı öğrencilere turizm endüstrisi için gerekli olan planlama teknikleri ve planlamanın farklı bölgelerdeki özgünlüğü ile ilgili konularda bilgi kazandırmaktır. dersin kapsamında, her bölümden sonra bir durum analizi çalışması yer almaktadır.
YUKARI
TURZ 417 Finansın Temelleri
Bu dersin amacı, finansal konular, finansal kurumlar, risk yönetimi, finansal analiz, finansal öngörü ve finansal stratejileri konusunda öğrencilere bilgi kazandırmaktır.
YUKARI
TURZ 420 Turizm Endüstrisinde Tüketici Davranışları
Bu ders pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının rolünü anlamak, turizm sektöründe tüketici davranışlarını kabul etmek, ve tüketiciler, iç ve dış belirleyiciler dahil turizm ürünleri satın almak için motive aktörlerin belirlenmesi ve turistik satın alma kararlarını anlamak için inceler.
YUKARI
TURZ 422 Turizm Sosyolojisi
Bu dersin amacı sosyo – kültürel açıdan turizmi toplum kavramı kapsamında incelemektir. Turistik beldelerde yaşayanların hayat standartlarındaki değişikliklerin turizme sosyal ve kültürel açıdan nasıl yansıdığını araştırır.
YUKARI
TURZ 426 Stratejik Yönetim
Daha önceki derslerde elde edilen bilgileri kullanarak ve diğer destekleyici bilgilerle birlikte işletme problemlerinin tanınması, belirlenmesi, analizi ve çözümlenmesi konularını içeren bir derstir.
YUKARI
TURZ 400 Mezuniyet Projesi (SPSS
Araştırma projelerini tamamlayabilmeleri için öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir derstir.