Turizim ve Otelcilik (2 Yıllık) (Türkçe)


BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 111 Turizme Giriş (3.1) 3
TURZ 115 İşletmeye Giriş (3.1) 3
TURZ 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.1) 3
TURZ 161 Bilgisayara Giriş (3.1) 3
INGL 101 Turizm İngilizcesi I (3.1) 3
YDL 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.1) 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 123 Konaklama Operasyonları (3.1) 3
TURZ 126 Ekonomiye Giriş (3.1) 3
TURZ 142 Gıda ve Hijyen (3.1) 3
TURZ 146 Ön Büro Yönetimi (3.1) 3
INGL 102 Turizm İngilizcesi II (3.1) 3
YDL 102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.1) 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
TURZ 100 Yaz Stajı

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi (3.1) 3
TURZ 241 Yiyecek Üretimi (3.1) 3
TURZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.1) 3
TURZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8) (3.1) 3
INGL 201 Turizm İngilizcesi III (3.1) 3
YDL 201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.1) 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
TURZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.1) 3
TURZ 246 Ücretleme ve Biletleme (Amadeus) (3.1) 3
TURZ 253 Finansal Muhasebe (3.1) 3
TURZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.1) 3
INGL 202 Turizm İngilizcesi IV (3.1) 3
YDL 202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.1) 3

Ders İçerikleri

TURZ 111 Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.

TURZ 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.

TURZ 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu dersin amacı öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesidir. Ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

TURZ 161 Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.

INGL 101 Turizm İngilizcesi I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır

YDL 101 Seçmeli Yabancı Dil I

RUS 101 Rusça I
Bu dersin amacı ögrencilere temel dil bilgisi, Rus alfabesi, ifadelerin tonlanması, telafuzu ve Rus gramerinin kural esaslarının kazandırılmasıdır. Dersde ögrencilere başlangıç seviyede terminoloji, yazılı anlatım, okuma kuralları, dinleme, konuşma ve iletişim kurma becerileri öğretilir.

GER 101 almanca I
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

FRA 101 Fransızca I
Bu ders fransızca’ya başlangıç seviyesindedir. Temal sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

TURZ 123 Konaklama Operasyonları
Bu dersin amacı öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyonel yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak housekeeping, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilrilendirmeyi amaçlar.

TURZ 126 Ekonomiye Giriş
Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.

TURZ 142 Gıda ve Hijyen
Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

TURZ 146 Ön Büro Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır.

INGL 102 Turizm İngilizcesi II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.

YDL 102 Yabancı Seçmeli Ders II

RUS 102 Rusça II
Bu dersde pre-intermediate (orta seviye öncesi) seviyede ögrencilerin terminoloji bilgisinin artırılması, okuma, yazma, dinleme ve tek, ikili ve grup çalışmalarıyla konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

GER 102 Almanca II
Bu dersin amacı öğrencilerin almanca yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerini öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

FRA 102 Fransızca II
Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

TURZ 100 Yaz Stajı
100 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir.

TURZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrencileri bilgilendirir.

TURZ 241 Yiyecek Üretimi
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

TURZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu ders öğrencilere houskeeping yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclar. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.

TURZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi (Suit 8)
Suit 8 ön büro ve yiyecek-içecek programları, hızlı iletişim gerektiren ortamlarda çalışarak profesyonel elemanlar yetiştirmek için düzenlenmiştir. Dersler bilgisayar kullanarak dinleme, çalışma ve uygulama yapma şeklinde işlenir ve Suit 8 programının öğretilmesini amçlar.

INGL 201 Turizm İngilizcesi III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir

YDL 201 Seçmeli Yabancı Dil III

RUS 201 Rusça III
Bu dersin amacı moder Rusça’da bulunan hazır dil yapılarını kullanarak, ögrencilere günlük yaşamda farklı durumlarda gerekli olan iletişim ihtiyacını karşılamak için gerekli olan konuşma ve iletişim becerilerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, Rusya’ya yönelik turizm, seyahat ve otelcilik konularında konuşma ve tartışma çalışmaları yapılır.

GER 201 Almanca III
Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içerir.

FRA 201 Fransızca III
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki basit konuşmaları anlayabilecek seviyeye ulaşması hedeflenir. Ders kapsamında kısa edebi metinler okunarak tartışılır.

TURZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içerir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

TURZ 246 Ücretleme ve Biletleme (Amadeus)
Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu veyapısını inceler.Temel olarak tur operatörlüğü,bilet kesme ve rezervasyon sistemleri gibi konulara değinir.

TURZ 253 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve yine bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Derse genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.

TURZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

INGL 202 Turizm İngilizcesi IV
İş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icerir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

YDL 202 Seçmeli Yabancı Dil IV

RUS 202 Rusça IV
Bu dersin amacı öğrencilere yaratıcı, akıcı, spontane konuşma, hızlı konuşmaların dinlenmesi ve eşzamanlı olarak yazılı anlatım becerilerini kazandırmaktır. Bilgisayar laboratuvarında internet aracılığı ile turizm ve otelcilik konusunda etkin iletişim kurma becerileri de öğrencilere öğretilir.

GER 202 Almanca IV
Bu ders iletişimve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

FRA 202 Fransızca IV
Bu dersi alan öğrenciler dile hakim seviyede kompozisyon yazabilmeleri ve yorum yapabilmeleri beklenir. Sınırlı şekilde sosyal ve kültürel tartışmalar katılabilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi kurabilirler.