Gastronomi (4 Yıllık) (Türkçe)

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 111 Turizme Giriş (3.0) 3
GAST 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3
GAST 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.0) 3
GAST 161 Bilgisayara Giriş (3.0) 3
İNGL 101 Turizm İngilizcesi I (3.0) 3
ATA 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I (2.0) 2
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 2
Toplam 15

2. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 140 Yiyecek Üretimi I  (2.1) 3
GAST 141 Gıda Politikaları ve Kültür (3.0) 3
GAST 142 Gıda ve Hijyen   (3.0) 3
GAST 145 GASTronmiye Giriş   (2.1) 3
İNGL 102 Turizm İngilizcesi II (3.0) 3
ATA 102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II  (2.0) 2
Tur 102 Türk Dili II (2.0)2
GAST 100  Yaz Stajı  I
Toplam 15

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl  

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 240 Yiyecek Üretimi II   (0.3) 3
GAST 241 İçeceklere Giriş         (1.2) 3
GAST 245 Yerel Mutfak I          (1.2) 3
GAST 247 Dünya Mutfağı I        (1.2) 3
İNGL 201 Turizm İngilizcesi III   (3.0) 3
Toplam 15

4. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 243 Turizm Pazarlamasına Giriş   (3.0) 3
GAST 246 Yerel Mutfak II  (1.2) 3
GAST 248 Dünya Mutfağı II  (1.2) 3
GAST 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi  (1.2) 3
İNGL 202 Turizm İngilizcesi IV  (3.0) 3
Toplam 15

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 310 Örgütsel Davranış   (3.0) 3
GAST 315 Hamur İşleri ve Pastacılık  (1.2) 3
GAST 317 Yiyecek Servis Yönetimi   (1.2) 3
GAST 318 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrol (3.0) 3
GASTXXX Seçmeli Ders  (3.0) 3
Toplam 15

6. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 321 İnsan Kaynakları Yönetimi  (3.0) 3
GAST 328 Restoran Yönetimi  (2.1) 3
GAST 340 Yiyecek ve İçecek Operasyonları (2.1) 3
GAST 346 Araştırma Yöntemleri  (3.0) 3
GAST XXX Seçmeli Ders  (3.0) 3
GAST 200 Summer Training II
Toplam 15

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl  

Kodu Dersin Adı T-U-K
GAST 411 Menü Planlama ve Geliştirme   (2.1) 3
GAST417 Finansın Temelleri (3.0) 3
GAST 420 Ağırlama Endüstrisinde Müşteri Davranışları    (3.0) 3
GASTXXX Seçmeli Ders   (3.0) 3
GASTXXX Seçmeli Ders   (3.0) 3
Toplam 15

8. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T-U-K
GASTXXX  Seçmeli Ders   (3.0) 3
GASTXXX  Seçmeli Ders  (3.0) 3
GASTXXX  Seçmeli Ders  (3.0) 3
GASTXXX  Seçmeli Ders (3.0) 3
GASTXXX  Seçmeli Ders  (3.0) 3
Toplam 15

Kısaltmalar:  T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

ÖRNEK SEÇMELİ DERLER:
GAST XXX – Turizimde Uluslararası Vakalar
GAST XXX – Turizm Coğrafyası
GAST XXX- Eğlence ve Tatil Yönetimi
GAST XXX- Bağımsız Alan Çalışması
GAST XXX- Pasta Dekorasyonu
GAST XXX- Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi
GAST XXX- Şarap ve Yemek
RSC 101- Rusça I
ALM 101- Almanca I
FRA 101- Fransızca I
RSC 102- Rusça II
ALM 102- Almanca II
FRA 102- Fransızca II
RSC 201- Rusça III
ALM 201- Almanca III
FRA 201- Fransızca III
RSC 202- Rusça IV
ALM 202- Almanca IV
FRA 202- Fransızca IV

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR
YIL- I. YARI YIL
GAST 111- Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.

YUKARI

GAST 115- İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.

YUKARI

GAST 131- Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu dersin amacı öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesidir. Ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

YUKARI

GAST 161- Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.

YUKARI

İNGL 101- Turizm İngilizcesi I
Bu ders İngilizce İntermediate seviyesinden başlayarak hem iki yıllık hem de 4 yıllık programdaki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedefler.

YUKARI

AIT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

YUKARI

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

YIL- II. YARI YIL
GAST 140- Yiyecek Üretimi I
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.
YUKARI

GAST 141 – Gıda Politikaları ve Kültür
Ders, yirmi birinci yüzyılda Avrupa Birliği ve Dünya Gıda politikaları, kültür politikaları, diyet ve beslenme durumları şekillendirme kuvvetleri genel bakışı içermektedir. Avrupa Birliği , dünya ve yerli gıda politikaları, küreselleşme, yeni Tarım ve gıda teknolojileri, yeni beslenme bilgi ve “sürdürülebilir gıda” ideolojini kapsamaktadır.

YUKARI

GAST 142- Gıda ve Hijyen
Bu dersin amacı öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsar. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

YUKARI

GAST 145- Gastronomiye Giriş
Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmesi, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkiler anlaşılacaktır.
YUKARI

İNGL 102- Turizm İngilizcesi II
Bu ders hem iki yıllık hem de 4 yıllık programdaki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedefler. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.
YUKARI

AIT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
YUKARI

TUR 102- Türk Dili II
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

YUKARI

GAST 100 Yaz Stajı
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir.

YIL- III. YARI YIL

YUKARI

GAST 240- Yiyecek Üretimi II
Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirlimesiyle ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler, yiyeceklerin saklanması, soğuk büfe ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler, tatlıların hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler.

YUKARI

GAST 241- İçeceklere Giriş
Alkollü ve alkolsüz içecek türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları. Alkolsüz içeceklerin özellikleri, alkolsüz içeceklerin tercih edilebilirliğini etkileyen etmenler. Alkolsüz içeceklerle, yiyecek hazırlamada müşteri profilinin dikkate alınması.İçeceklerin üretimi. Alkolsüz içeceklerin üretim aşamaları, alkolsüz içceklerin üretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler. Yiyeceklerin hazırlanmasında alkolsüz içeceklerin kullanımı. Et ve et ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı. Sebze ürünlerinde alkolsuz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve tuzlu su ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve pasta ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.

YUKARI

GAST 245- Yerel Mutfak I
Ders, Türk ve Kıbrıs mutfağının genel yapısı, yöresel mutfakta kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, yöresel mutfağa özgü tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu kapsamaktadır.

YUKARI

GAST 247- Dünya Mutfağı I
Ders, dünya mutfakların kültürel temelleri, kullanılan belli başlı terimler, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak, soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleri kapsamaktadır.

İNGL 201- Turizm İngilizcesi III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Etkili profesyonel iletişim kurabilmesi için öğrencileri bu yönde donatmayı hedefleyen bu ders, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin bunları kendilerine güvenerek kullanmalarını hedefler. Dinleme ve etkili konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir.
YUKARI

YIL- IV. YARI YIL
GAST 243- Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içerir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

YUKARI

GAST 246 – Yerel Mutfak II
Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri. Eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması. Günümüze ait yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması.

YUKARI

GAST 248- Dünya Mutfağı II
Gelişmiş Fransız, İtalyan, Asya, Latin Amerika ve Balkan mutfakları, yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.

YUKARI

GAST 264- Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

YUKARI

İNGL 202- Turizm İngilizcesi IV
Etkili profesyonel iletişim kurabilmesi için öğrencileri bu yönde donatmayı hedefleyen bu ders, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini zirveye taşımayı hedefler. Özellikle iş hayatında, yöneticilik konumunda karşılaşılabilecek gerçek hayattan örnelerle irdeler. Turizm alanında gerekli terminolojiler ve kullanım alanları konu çeröeveleri içinde irdeler. İş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları içerir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.
YUKARI

III. YIL- V. YARI YIL
GAST 310- Örgütsel Davranış
Turizm işletmelerinin emek, yoğun ve eş zamanlı üretim-tüketim sürecinde insan faktörünün çok önemli olması nedeniyle, örgütsel davranış alanında öne çıkan konular genel çerçeveden hareketle turizm işletmeleri özelinde incelenir. Bu bağlamada turizm sektöründe çalışacak veya yöneticilik yapacak öğrencilerin daha kaliteli ve işlevsel ilişkiler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

YUKARI

GAST 315- Hamur İşleri ve Pastacılık
Ekmek yapımı, hamurlu tatlı ve tuzlular ile hamur işlerinde kullanılan  krema, şurup ve sosların hazırlanması ve sunumu. Tatlı yapımının temel kuralları; pötiför, milföy, çeşitli pasta ve kurabiyelerinin yapılıp sunulması; temel pasta süsleme sanatı. Geleneksel ve güncel hamur işi uygulamalarından örnekleri kapsamaktadır.

YUKARI

GAST 317- Yiyecek Servis Yönetimi
Bu ders, bilgi, beceri ve çeşitli gıda hizmetleri faaliyetleri yönetiminde görev alma yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Böylece yiyecek servis operatörleri ve sektörde son derece yetenekli yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

YUKARI

GAST 318 – Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 
Bu dersin amacı öğrencilere bütçe, satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek ,içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularına bu ders kapsamında değinilmektedir.

YUKARI

GAST XXX- Seçmeli Ders

III. YIL- VI. YARI YIL
GAST 321- İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders turizm endüstirisinde eğitim, gelişme ve planlamanın önemi ve kültürel farklılıkların bunlara nasıl yansıdığıyla ilgili bilgileri içerir. Ayrıca, insan davranışları, motivasyon stratejileri, stres yönetimi, işçi ücretleri ve üreticilik konularıda bu dersin kapsamında incelenmektedir.

YUKARI

GAST 328- Restoran Yönetimi
Restoran endüstrisi hakkında bilgi. Hijyen ve Gıda koruma kontrolü. Pazarlama. Mönü planlaması ve değerlendirmeleri. İnsan kaynakları. Satın alma ve depolama. Yiyecek ve içecek servisi. Maliyet standardizasyonu. Restoran parasal analizleri. Restoran sorunlarına karşı çözümler üretme. Muhasebe ve Finans, Restoranda servis. Franchising.

YUKARI

GAST 340- Yiyecek ve İçecek Operasyonları
Dışarıda yemek yeme olgusu, yiyecek içecek işletmeleri ve özellikleri, yiyecek içecek servisinin organizasyonu, yiyecek içecek servisinin ilkeleri, yiyecek içecek servisinde kullanılan araçlar, yiyecek içecek servisinde hazırlık çalışmaları, yiyecek içecek servis yöntemleri

YUKARI

GAST 346- Araştırma YöntemleriBu dersin amacı öğrencilere çalıştırma metodları, veri analizi ve SPSS konularında bilgi kazandırmaktır. İstatistik, olasılık örneklendirme, hipotez değerlendirme, t-test, değişken analizi, korelasyon ve benzeri

YUKARI

GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST 200 Yaz Stajı
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir

YIL- VII. YARI YIL
GAST 411 – Menü Planlama ve Geliştirme
Menü kavramı ve tanımı, menü türleri, menü kartlarının özellikleri, menü içeriği, menü içeriğinin işletmelerdeki öneminin yanında beslenme ilkeleri ile uyumlu menü planlaması ve geliştirlmesi konularını içermektedir.

YUKARI

GAST 417- Finansın Temelleri
Bu dersin amacı, finansal konular, finansal kurumlar, risk yönetimi, finansal analiz, finansal öngörü ve finansal stratejileri konusunda öğrencilere bilgi kazandırmaktır.

YUKARI

GAST 420- Ağırlama Endüstrisinde Tüketici Davranışları
Bu ders pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının rolünü anlamak, turizm sektöründe tüketici davranışlarını kabul etmek, ve tüketiciler, iç ve dış belirleyiciler dahil turizm ürünleri satın almak için motive aktörlerin belirlenmesi ve turistik satın alma kararlarını anlamak için inceler.

GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST XXX- Seçmeli Ders

IV. YIL- VIII. YARI YIL
GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST XXX- Seçmeli Ders
GAST XXX- Seçmeli Ders

Şeçmeli Dersler
GAST XXX – Turizimde Uluslararası Vakalar
Dersin amacı, turizm ve otelcilik sektörüne olan uluslararası ve bölgesel vakaların örneklendirilip çözümlenmesidir. Bunun yanında öğrencinin analitik ve stratejik düşünme becerisini geliştirmek hedeflenmiştir.

GAST XXX- Eğlence ve Tatil Yönetimi
Bu ders, eğlence merkezleri, spor alanları, eğlence mekanları, tema parklar, ya da festival, kutlama, konser veya spor müsabakaları yönetmini içeren farklı ve ilginç bir alandır. Ayrıca ders kapsamında eğlence türleri, tatil türleri, turistik bölgelerin tanıtımı ve bunlarla ilgili temel bilgiler verilmektedir.

GAST XXX- Bağımsız Alan Çalışması
Bir danışman eşliğinde kendi kendine ilerleyen bir ders olarak tanımlanabilir. Öğrenci eğitim gördüğü alanda ilgi duyduğu bir konu üzerine bireysel olarak akademik proje tasarlar. Bu ders, öğrencinin bireysel ilgi ve kabiliyetlerine yönelik akademik öğrenme deneyimleri kazanmalarına fırsat sağlamaktadır.

GAST XXX- Pasta Dekorasyonu
Bu ders, çeşitli pasta dekorasyon teknikleri ile şeker hamuru ve pasta süsleme teknikleri, pasta süslemede renk desen uygulamaları, resim bilgisi ile süsleme yöntemleri, pasta süslemede kullanılan araçlar, süsleme gereçlerinin hazırlanması ve kullanımı, krema çeşitleri, sos çeşitleri, şurup çeşitleri, mayalı hamurlardan kuru pastalar hazırlama, pişirilerek yapılan hamurlardan kuru pastalar hazırlama, milföy hamurundan kuru pastalar hazırlama, tart ve tartölet ve paylar gibi konuları içermektedir.

GAST XXX- Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi
Çeşitli organizasyon, toplantı ve ziyafetlerin planlaması ve yönetimi. Bu toplantılarda yemek sunumuna ilişkin pratik uygulamalar. Otel işletmelerinde ziyafetin anlamı ve kapsamı. Yiyecek içecek işletmelerinde fiyatlandırma. Ziyafet faaliyetlerinde organizasyon. Ziyafet ünitesinin diğer ünitelerle koordinasyonu. Büfe, grup yemekleri, toplantı ve kokteyl organizasyonu

GAST XXX- Şarap  ve Yemek
Öğrenciler şarap üretimi, üzüm çeşitleri, şarap ve yemek eşleştirmesi ve şarabın kalite değerlendirmesi ile ilgili bilgileri edineceklerdir. Öğrenciler bir şarap mönüsünün nasıl hazırlanacağı, dünya genelinde şarap üretilen yerler, ve şaraplarının genel özellikleri hakkında bilgilendirilecektir. Şarap tadım teknikleri, şarap kör tadımı ve değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturan diğer kısımlardır.

RSC 101Rusça I
Bu dersin amacı ögrencilere temel dil bilgisi, Rus alfabesi, ifadelerin tonlanması, telafuzu ve Rus gramerinin kural esaslarının kazandırılmasıdır. Dersde ögrencilere başlangıç seviyede terminoloji, yazılı anlatım, okuma kuralları, dinleme, konuşma ve iletişim kurma becerileri öğretilir.

ALM 101Almanca I
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir 

FRA 101Fransızca I
Bu ders fransızca’ya başlangıç seviyesindedir. Temal sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

RSC 102Rusça II
Bu dersde pre-intermediate (orta seviye öncesi) seviyede ögrencilerin terminoloji bilgisinin artırılması, okuma, yazma, dinleme ve tek, ikili ve grup çalışmalarıyla konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. 

ALM 102Almanca II
Bu dersin amacı öğrencilerin almanca yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerini öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

FRA 102Fransızca II
Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

RSC 201Rusça III
Bu dersin amacı modern Rusça’da bulunan hazır dil  yapılarını kullanarak, ögrencilere günlük yaşamda farklı durumlarda gerekli olan iletişim ihtiyacını karşılamak için gerekli olan konuşmave iletişim becerilerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, Rusya’ya yönelik turizm, seyahat ve otelcilik konularında konuşma ve tartışma çalışmaları yapılır.

ALM 201Almanca III
Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içerir.

FRA 201Fransızca III
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki basit konuşmaları anlayabilecek seviyeye ulaşması hedeflenir. Ders kapsamında kısa edebi metinler okunarak tartışılır.

RSC 202Rusça IV
Bu dersin amacı öğrencilere yaratıcı, akıcı, spontane konuşma, hızlı konuşmaların dinlenmesi ve eşzamanlı olarak yazılı anlatım becerilerini kazandırmaktır. Bilgisayar laboratuvarında internet aracılığı ile turizm ve otelcilik konusunda etkin iletişim kurma becerileri de öğrencilere öğretilir.

ALM 202Almanca IV
Bu ders iletişim ve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

FRA 202Fransızca IV
Bu dersi alan öğrencilerden dile hakim seviyede kompozisyon yazabilmeleri ve yorum yapabilmeleri beklenir. Sınırlı şekilde sosyal ve kültürel tartışmalar katılabilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.