Aşçılık (2 Yıllık) (Türkçe)

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
GAST 111 Turizm Endüstrisine Giriş (3.0) 3
GAST 121 Gastronomiye Giriş (3.0) 3
GAST 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3
GAST 161 Bilgisayara Giriş (3.0) 3
INGL101 Turizm İngilizcesi I (3.0) 3
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.0) 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I (2.0) 0
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 0

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
GAST 142 Gıda ve Hijyen

(3.0) 3
GAST 144 Gıda Mevzuatı ve Etik

(3.0) 3
GAST 152 Maliyet Kontrolü ve Analizi

(3.0) 3
GAST 146 Yiyecek Üretimi I

(2.1) 3
INGL102 Turizm İngilizcesi II

(3.0) 3
YAD 102 Seçmeli Yabancı Dil II

(3.0) 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri II

(2.0) 0
TUR 102 Türk Dili II (2.0) 0
GAST 100 Staj I

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
GAST 241 Menü Planlaması

(3.0) 3
GAST 243 Servis Tekniği ve Yönetmi

(1.2) 3
GAST 245 Yöresel Mutfak I

(1.2) 3
GAST 247 Dünya Mutfağı I

(1.2) 3
GAST 249 Hamur İşleri ve Pastacılık

(1.2) 3
GAST 251 Satın Alma

(3.0) 3

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Kredi
GAST 242 İçeceklere Giriş

(3.0) 3
GAST 244 Dünya Mutfağı II

(1.2) 3
GAST 246 Yöresel Mutfak II

(3.0) 3
GAST 248 Yiyecek Üretimi II

(3.0) 3
GAST XXX Seçmeli

(2.1) 3
GAST XXX Seçmeli

(2.1) 3
GAST 200 Staj II

Ders İçerikleri

1. YIL- I. YARI YIL

GAST 111 – Turizme Endüstrisine Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır.Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır.Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.

GAST 121 – Gastronomiye Giriş
Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmes, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkiler anlaşılacaktır

GAST 115 – İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.

GAST 161 – Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.

INGL 101 – Turizm İngilizcesi I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır

YAD 101 – Seçmeli Yabancı Dil I

RUS 101 – Rusça I :
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

ALM 101 – Almanca I :
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

1. YIL- II. YARI YIL

GAST 142 – Gıda ve Hijyen
Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır.Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

GAST 144 – Gıda Mevzuatı ve Etik
Türk Gıda Mevzuatı dünyanın değişik bölgelerine ait gıda kanunları ve sistemleri.Codex, Alimentarius, Genetik modifikasyon, gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, mikrobiyal güvenlik ve digger kanuni yükümlülükler. Yiyecek içecek işletmeciliğnde ahlaki sorumluluk, etik kodlar, etik karar verme ve çeşitli uygulamalar

GAST 146 – Yiyecek Üretimi I
Yiyeceklerin sınıflandırılması, terimler ve doğrama biçimleri, et, süt, yumurta, sebze, soslar ve ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler. Bu yemeklerin servis edilmesi

GAST 152 – Maliyet Kontrolü ve Analizi
Bu dersin amacı öğrencilere bütce,satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek ,içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularınada bu ders kapsamında değinilmektedir.

INGL 102 – Turizm İngilizcesi II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır.Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.

YAD 102 – Yabancı Seçmeli Ders II

RUS 102 – Rusça II :
Bu dersin amacı öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

GER 102 – Almanca II:
Bu dersin amacı öğrencilerin almanca yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerini öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

2. YIL- III. YARI YIL

GAST 241 – Menü Planlama
Ders, yiyecek içcek işletmelerinde menünün tanımı, önemi ve işlevleri, menu yönetim süreci, menu planlama, menu fiyatlama, menu tasarımı, menu analizi, menu geliştirme konularını içermektedir.

Yöresel Mutfak I
Türk ve Kıbrıs mutfağının genel yapısı, yöresl mutfakta kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, Yöresel mutfağa özgü tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

GAST 243 – Servis Yönetimi
Bu ders bilgi, beceri ve çeşitli gıda hizmetleri yönetimi faaliyetleri yönetiminde meydan almaya yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Böylece yiyecek servis operatörleri ve sektörde son derece yetenekli yöneticileri olacak .

GAST 247 – Dünya Mutfağı
Fransız mutfağı, Asya mutfağı, Latin Amerika mutfağı, Balkan Mutfağı. Bu mutfakların kültürel temelleri, kullanılan belli basil terimler, temel özellikleri, basilica yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan basilica besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak-soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleri

GAST 249 – Hamur İşleri ve Pastacılık
Ekmek yapımı, hamurlu tatlı ve tuzlular ile hamur işlerinde kullanılan krema, şurup ve sosların hazırlanması ve sunumu. Tatlı yapımının temel kuralları; pötiför, milföy, çeşitli pasta ve kurabiyelerinin yapılıp sunulması; temel pasta süsleme sanatı.Geleneksel ve güncel hamur işi uygulamalarından örnekler.

GAST 251 – Satın Alma
Yiyecek, içecek, ekipman ile ilgili hammadde ve hizmetlerin satın alınma süreçleri.Ürün tanımlama, tedarikçi seçimi, sipariş, teslimat, stoklama ve kullanım süreçleri.

2. YIL- IV. YARI YIL

GAST 242 – İçeceklere Giriş
Alkollu ve alkolsüz içecekler türleri ve kullanım, alanları, saklama koşulları.Alkolsüz içeceklerin özellikleri, alkolsüz içeceklerin tercih edilebilirliğini etkileyen etmenler.Alkolsüz içeceklerle, yiyecek hazırlamada müşteri profilinin dikkate alınması.İçeceklerin üretimi.Alkolsüz içeceklerin üretim aşamaları, alkolsüz içceklerin üretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler.Yiyeceklerin hazırlanmasında alkolsüz içeceklerin kullanımı.Et ve et ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı. Sebze ürünlerinde alkolsuz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve tuzlu su ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve pasta ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.

GAST 244 – Dünya Mutfağı II
Gelişmiş Fransız, İtalyan, Asya, Latin Amerika ve Balkanmutfakları yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.

GAST 246 – Yöresel Mutfak II
Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı çalışılması.Türk mutfağını oluşturan temel yemek teeknikleri.Eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması.Günümüze ait türk yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması.

GAST 248 – Yiyecek Üretimi II
Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirlimesiyle ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler yiyeceklerin saklanması, soğuk büfe ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler, tatlıların hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler.

TUR 200 Staj II
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir