Beslenme ve Diyetetik

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için doğru ve sağlıklı beslenmenin önemi ve bazı hastalıkların beslenme ile yakından ilintili olduğu bilimsel bir gerçek olarak tüm dünyada bilinmektedir. Beslenme ve Diyetetik; değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi besin ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların önlenmesi ve tedavisine destek açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştiren, besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiğini, kişiye özel daha iyi diyet seçimleri ile sağlığın nasıl maksimize edebileceği üzerinde çalışan multidisipliner bir bilimdir. Bu nedenle beslenme diyetetik, hem sağlık hem de besin endüstrisi ile yakından ilişkilidir.

Beslenme Diyetetik Bölümü mezunlarına “diyetisyen” ünvanı verilir. Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten,toplu besin üretim ve beslenme ünitelerini yöneten ve eğitim yapan kişidir. Diyetisyen; besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamasının yanı sıra bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilerde uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan, izleyen ve kontrol eden yetkili sağlık profesyonelidir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.), toplu beslenme üniteleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları vb), halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.), özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda endüstrisinde- araştırma kurumları ve eğitim kurumları ile görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev yapabilirler. Mezunlar isterler ise üniversitelerde yüksek lisans ve doktora araştırmaları ile akademik kariyer yapabilirler.

Misyon
Beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin ışığında, kişi ve toplum sağlığın korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarında rol ve sorumluluk alacak, uluslararası standartlara uygun araştırma ve uygulamalarla beslenme ve diyetetik alanına katkı sağlayacak, evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyenler yetiştirmektir.

Vizyon
Beslenme ve diyetetik alanında mesleki ve bilimsel bilgi ve becerileri ile tam donanımlı ve yetkin, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk sahibi, etik değerleri benimsemiş diyetisyenleri topluma kazandırırken, uluslararası standartlarda araştırma ve uygulamalarla beslenme ve diyetetik alanına katkı sağlayan örnek ve öne çıkan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.