Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Also available in: English, العربية

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO), 1997 yılından beri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere dört bölüm olarak eğitim ve öğretim işlevini sürdürmektedir. YDÜ BESYO, kendi alanında Kıbrıs Adası’ndaki ilk ve öncü yüksekokuldur.

Misyonumuz, Spor Bilimleri’ne ilişkin çağdaş öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliği devam ettirmektir; bu bağlamda gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde kaliteli işgücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yenilikçi, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük edebilen ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen, motivasyonu yüksek profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz, Spor Bilimleri olarak yapıcı, yaratıcı, insan ilişkilerinde profesyonel, dürüst, cesur, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen, kendisini bilimsel ve teknolojik olarak yenileyebilen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

YDÜ BESYO yukarıda belirtilen misyon ve vizyona paralel olarak aşağıdaki görev ve özelliklere sahiptir:

  • Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan öğrenciye örnek olabilecek yüksek nitelikli akademik personel
  • Sorunlara öğrenci merkezli yaklaşım ve çözüm
  • Öğrencilere ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilik’ olanağı
  • Spor tesisleri, ekipman ve kaynaklar
  • Öğrenci katılımlı seminer, kurs ve konferanslar
  • Öğrenci katılımlı bilimsel araştırmalar
  • Hızlı ve etkin iletişim
  • Öğrenci-danışman kariyer planı
  • Kampüs içi ve kampüs dışında spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarla (spor kulüpleri, merkezleri, salonları vb.) iletişim
  • Öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji eğitim ve kullanımı.

‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’-Mustafa Kemal Atatürk

Daima sevgi ve saygıyla,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehtap TİRYAKİOĞLU