Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Also available in: English, العربية

Değerli Dostlar,

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO), 1997 yılından beridir ‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü veRekreasyon Bölümü’ çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YDÜ BESYO Kıbrıs Adası’nda ilk ve öncü fonksiyona sahip bir yüksekokuldur.

Misyonumuz; Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliğini devam ettirmektir. Bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli işgücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise; Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri açısından tüm enerji ve duygularını reformist, toplam kalite odaklı, cesur, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

YDÜ BESYO yukarıda belirtilen misyon ve vizyona paralel olarak aşağıdaki görev ve özellikleri hâizdir:

 • YDÜ BESYO, statü açısından KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek modeldir,
 • Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan nitelikli ve nicelikli akademik personele sahiptir,
 • Akademik personel ‘Açık Kapı Uygulamaları’ konusunda etkindir. Öğrencisini aktif bir biçimde dinler ve öğrenci merkezli çözümlere odaklanır,
 • Öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağlar,
 • Spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları konusunda emsâllerine nazaran üstündür,
 • Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs ve konferanslar sıkça tekrarlanır, Bu süreçte öğrencilerimizin ilgili organizasyonlarda aktif olması sağlanır,
 • Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve öğrenci odaklılık’ ilkedir,
 • Öğrencinin daha ilk yıllarından itibaren kariyer planı, ilgili danışmanı tarafından istikrarlı bir şekilde sürekli olarak motivasyonu güçlendirilir,
 • Öğrencilerimiz gerek yerleşke içi, gerekse yerleşke dışında spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarda (spor kulüpleri, merkezleri, salonları vb.) istihdamı gerçekleştirilmeye yönelik yoğun iletişim konusunda aktiftir,
 • Öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji öğrenimi ve kullanımı konusunda yoğun çabalar gerçekleştirilmektedir,
 • Önceden de olduğu gibi, gelecekte de üstlenilen EUROFİT Testi yanında Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı ve benzeri devlet projelerinin yürütülmesinde öğrencilerimiz yine aktif rol oynayacaklardır.
 • Mezunlarımızın iş imkânları ve hayatlarını düzenlemelerine ilişkin temaslarımız ve bu yöndeki desteklerimiz kesintisizce devam etmektedir.

Özetle, çağdaş beden eğitimi ve spor bilimleri de YAKIN’da.
Saygı ve dostlukla,

Prof. Dr. Cevdet TINAZCI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü