Yayınlar

Also available in: English, Русский

Yayınlar
Yazar: Erdoğan Saracoğlu
Altyazı: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9757639214
Basım: 1996 (2.Baskı)
Yayınlar
I.Uluslararası Hadis Sempozyumu
Altyazı: Hadislerin Güncel Değeri
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-3-9
Basım: 2014
Yayınlar
Yıldırım Uler’e Armağan
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-4-6
Basım: 2014 .
Yayınlar
Algorithms
Altyazı: Algorithms
Yazar: Abiyev, Rahib
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Basım: 2006.
Yayınlar
Anayasa Hukuku Ders Notları
Altyazı: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-2-2
Basım: 2013.
Yayınlar
Acil Hastaya Yaklaşım
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Basım: 2013.
Yayınlar
Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi
Altyazı: Kamu Hukukçuları Platformu 3.Toplantısı
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Basım: 2013.
Yayınlar
Olimpik Olmayan Spor Branşlarının Tarihçesi
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Basım: 2010.
Yayınlar
Türk Kamu Yönetimi
Altyazı: güncel ve eleştirel bir yaklaşım
Yazar: Polatoğlu, Aykut.
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789963961306
Basım: 2009.
Yayınlar
Reflections of Defects on Architecture
Yazar: Günce, Emre.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2009 .
Yayınlar
Kusurların Mimariye Yansıması
Yazar: Günce, Emre.
Yayıncı: YDÜ Basımevi
ISBN: 9789758359462
Basım: 2008.
Yayınlar
1 Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Altyazı: bildiriler 9-12 Nisan 2008 KKTC- Lefkoşa
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Basım: 2008.
Yayınlar
Regional Process of the 5th World Water Forum
Altyazı: abstracts
Yazar: Gökçekuş, Hüseyin.
Yayıncı: NEU
ISBN: 9789758359516
Basım: 2008.
Yayınlar
Zerdüşt İnançları
Yazar: Hinnells, John R.
ISBN: 9789758359509
Basım: 2008 .
Yayınlar
Discrete Structures
Altyazı: (lecture notes)
Yazar: Muradov Firudin
Yayıncı: Near East Universty
Basım: 2007.
Yayınlar
Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi
Yayıncı: Yakın doğu üniversitesi eğitim vakfı
ISBN: 9758359448
Basım: 2007 .
Yayınlar
International Conference on Environment: Survival and Sustainability
Altyazı: International conference on environment : survival and sustainability
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359417
Basım: 2007 .
Yayınlar
3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering
Altyazı: ISEECE-2006
Yayıncı: Near East University
Basım: 2006 .
Yayınlar
Hüsn Ü Dil
Yazar: Nîşâbûrî, Muhammed b. Yahyâ Sîbek.
ISBN: 975835938X
Basım: 2006.
Yayınlar
Bessinnung Sufi Dchter: Rumis Schönster Verse
Altyazı: rumis schönster verse
Yazar: Türkmen, Erkan.
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9759854716
Basım: 2004.
Yayınlar
International Conference on Computational Intelligence
Altyazı: May 27-29 2004
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359339
Basım: 2004.
Yayınlar
21 Yüzyılda Nasıl Bir Ortaöğretim ve Eğitim
Altyazı: Yakın Doğu Koleji 10. yıl etkinlikleri-eğitim panelleri
Yayıncı: Yakın Doğu Koleji
ISBN: 9758359274
Basım: 2003.
Yayınlar
General Chemistry Laboratory Manual
Altyazı: laboratory manual
Yazar: Alshanableh, Filiz.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2003.
Yayınlar
Environmental Problems of the Mediterranean Region vol 2
Yazar: Gökçekuş Hüseyin
Yayıncı: Near East University
ISBN: 975835924X
Basım: 2002 .
Yayınlar
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Yazar: Selçuk, Hasan.
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Basım: 2002.
Yayınlar
Signals, Systems and Transforms
Yazar: Memedov, Fahrettin.
Yayıncı: Neu
ISBN: 9758359215
Basım: 2002 .
Yayınlar
Cimnastik Organizasyon ve Varyasyonları
Yazar: Selçuk Hasan
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Basım: 2002 .
Yayınlar
Enviromental Problems of the Mediterranean Region
Altyazı: book of abstracts
Yayıncı: Near East University
Basım: 2002.
Yayınlar
C Programming Laboratory
Yazar: Abiyev, Rahib.
Yayıncı: Near East University Faculty of Engineering,
Yayınlar
Toprak ve Su
Altyazı: toprak ve su
Yazar: Gökçekuş, Hüseyin.
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı
ISBN: 9758359223
Basım: 2002 .
Yayınlar
Environmental Problems of the Mediterranean Region vol 1
Yazar: Gökçekuş Hüseyin
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359258
Basım: 2002.
Yayınlar
Mathematics 2: Plane Trigonometry and Elementary Calculus
Altyazı: plane trigonometry and elementary calculus
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359150
Basım: 2002 .
Yayınlar
NEU-CEE 2001
Altyazı: bElectrical, Electronics & Computer Engineering Symposium and Exhibition, TRNC, Lefkoşa 23-25t May 2001
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359118
Yayınlar
Graduate Studies: A Complete Reference
Altyazı: A Complete Reference
Yazar: Bektaş, Şenol.
Yayıncı: Near East University
ISBN: 83590601
Basım: 2001 .
Yayınlar
Fotoğrafçılık
Altyazı: Ders Notları
Yazar: Yüksel, Gazi.
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Basım: 2001 .
Yayınlar
Graduation Project: A Complete Guide
Altyazı: a complete guide
Yazar: Khashman, Adnan.
Yayıncı: NEU Press
Basım: 2001 .
Yayınlar
Mathematics 1: Basics of Calculus
Altyazı: basic of calculus
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359142
Basım: 2001 .
Yayınlar
NEU-CEE 2001
Altyazı: bElectrical, Electronics & Computer Engineering Symposium and Exhibition, TRNC, Lefkoşa 23-25t May 2001
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359118
Basım: 2001 .
Yayınlar
Cyprus: Why Not a Federation
Yazar: Khashman, Zeliha Sezgin.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000 .
Yayınlar
Engineering Materials
Yazar: Onaran, Kaşif.
Yayıncı: NEU Press
Basım: 2000.
Yayınlar
Telecommunications
Yazar: Memedov, Fahrettin.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000.
Yayınlar
Ship Contstruction for Merchant Marine Officers
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000 .
Yayınlar
Principles of Measurement and Instrumentation
Yazar: Ismailov, Khalil.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000.
Yayınlar
Basic Ship Stability
Altyazı: IMO Model Course
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000 .
Yayınlar
Material Science
Altyazı: Lecture Notes
Yazar: Onaran, Kaşif.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000 .
Yayınlar
Advanced Pascal for Students
Altyazı: Lecture Notes
Yazar: Onaran, Kaşif.
Yayıncı: Near East University
Basım: 2000 .
Yayınlar
Proceedings of the International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region
Yazar: Gökçekuş, Hüseyin.
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359053
Basım: 1999 .
Yayınlar
Control System Engineering
Yazar: Mamedov, Fakhreddin.
Yayıncı: Near East University
Basım: 1999.
Yayınlar
Electrical Measurements
Altyazı: Examples and problems
Yazar: İsmailov, Khalil Abbasoğlu.
Yayıncı: Near East University;
Basım: 1999.
Yayınlar
Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region
Yazar:Gökçekuş, Hüseyin
Yayıncı: Near East University
ISBN: 9758359053
Basım: 1999 .
Yayınlar
Proceedings of the International Conference on Water Problems in the Mediterranean Contries vol 1
Yayıncı: Near East University
Basım: 1997 .
Yayınlar
International Conference on Water Problems in the Mediterranean Contries
Yazar: Gökçekuş, Hüseyin.
Yayıncı: Near East University
Basım: 1997 .
Yayınlar
Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı
Altyazı: araştırma-inceleme yazıları tebliğler
Yazar: İslamoğlu Mahmut
Yayıncı: Yakın doğu üniversitesi matbaası
Basım: 1994
Yayınlar
Structural Design
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East Uni.
Basım: 1994 .
Yayınlar
Technical Drawing
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
Basım: 1993 .
Yayınlar
Technical Drawing
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: Near East University
Basım: 1993 .
Yayınlar
Plane Surveying with Linear Measurement
Altyazı: CE 202 course
Yazar: Atun, Ata
Yayıncı: NEU
Basım: 1993.
Yayınlar
VAX / VMC for Students
Yazar: Doğan, Akay.
Yayıncı: NEU
Basım: 1993 .
Yayınlar
BASIC Programming
Yazar: Doğan, Akay.
Yayıncı: Near East Üni.
Basım: 1992
Yayınlar
Advanced BASIC Programming
Yazar: Doğan, Akay.
Yayıncı: Near East Üni.
Basım: 1992.
Yayınlar
Introduction to Unix
Yazar: Doğan Akay Search in Online Databases
Yayıncı: Near East University
Basım: 1992.
Yayınlar
Programming in DBASE
Yazar: Doğan, Akay.
Yayıncı: Near East University
Basım: 1992.
Yayınlar
The City of the Heart
Altyazı: Yunus Emre’s verses of wisdom and love
Yazar: Emre, Yunus
Yayıncı: Element
ISBN: 1852303336 :
Basım: 1992.
Yayınlar
Kıbrıs’ta Soykırım
Yazar: Gibbons, Harry Scott.
Yayıncı: Near East Publishing ,
Yayınlar
7th International Educational Technology Conference vol 1
Yayınlar
7th International Educational Technology Conference vol 2
Yayınlar
Handbook EE-400
Yayınlar
International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering vol 1
Yayınlar
International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering vol 2
Yayınlar
Programmable Logic Controllers and Programming
Yayınlar
Linear Algebra and Differential Equations
Yazar:Radwan Fae’q AA
Yayıncı:Near East University
Basım: 2000
Yayınlar
Numerical Analysis
Altyazı: Lecture Notes
Yazar:Radwan Fae’q AA
Yayıncı:Near East University
Basım: 2000