Yayınlar

Yayınlar
Author: Erdoğan Saracoğlu
Subtitle: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9757639214
Edition: 1996 (2.Baskı)
Yayınlar
I.Uluslararası Hadis Sempozyumu
Subtitle: Hadislerin Güncel Değeri
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-3-9
Edition: 2014
Yayınlar
Yıldırım Uler’e Armağan
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-4-6
Edition: 2014 .
Yayınlar
Algorithms
Subtitle: Algorithms
Author: Abiyev, Rahib
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Edition: 2006.
Yayınlar
Anayasa Hukuku Ders Notları
Subtitle: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-2-2
Edition: 2013.
Yayınlar
Acil Hastaya Yaklaşım
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2013.
Yayınlar
Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi
Subtitle: Kamu Hukukçuları Platformu 3.Toplantısı
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Edition: 2013.
Yayınlar
Olimpik Olmayan Spor Branşlarının Tarihçesi
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2010.
Yayınlar
Türk Kamu Yönetimi
Subtitle: güncel ve eleştirel bir yaklaşım
Author: Polatoğlu, Aykut.
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789963961306
Edition: 2009.
Yayınlar
Reflections of Defects on Architecture
Author: Günce, Emre.
Publisher: Near East University
Edition: 2009 .
Yayınlar
Kusurların Mimariye Yansıması
Author: Günce, Emre.
Publisher: YDÜ Basımevi
ISBN: 9789758359462
Edition: 2008.
Yayınlar
1 Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Subtitle: bildiriler 9-12 Nisan 2008 KKTC- Lefkoşa
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2008.
Yayınlar
Regional Process of the 5th World Water Forum
Subtitle: abstracts
Author: Gökçekuş, Hüseyin.
Publisher: NEU
ISBN: 9789758359516
Edition: 2008.
Yayınlar
Zerdüşt İnançları
Author: Hinnells, John R.
ISBN: 9789758359509
Edition: 2008 .
Yayınlar
Discrete Structures
Subtitle: (lecture notes)
Author: Muradov Firudin
Publisher: Near East Universty
Edition: 2007.
Yayınlar
Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi
Publisher: Yakın doğu üniversitesi eğitim vakfı
ISBN: 9758359448
Edition: 2007 .
Yayınlar
International Conference on Environment: Survival and Sustainability
Subtitle: International conference on environment : survival and sustainability
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359417
Edition: 2007 .
Yayınlar
3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering
Subtitle: ISEECE-2006
Publisher: Near East University
Edition: 2006 .
Yayınlar
Hüsn Ü Dil
Author: Nîşâbûrî, Muhammed b. Yahyâ Sîbek.
ISBN: 975835938X
Edition: 2006.
Yayınlar
Bessinnung Sufi Dchter: Rumis Schönster Verse
Subtitle: rumis schönster verse
Author: Türkmen, Erkan.
Publisher: Near East University
ISBN: 9759854716
Edition: 2004.
Yayınlar
International Conference on Computational Intelligence
Subtitle: May 27-29 2004
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359339
Edition: 2004.
Yayınlar
21 Yüzyılda Nasıl Bir Ortaöğretim ve Eğitim
Subtitle: Yakın Doğu Koleji 10. yıl etkinlikleri-eğitim panelleri
Publisher: Yakın Doğu Koleji
ISBN: 9758359274
Edition: 2003.
Yayınlar
General Chemistry Laboratory Manual
Subtitle: laboratory manual
Author: Alshanableh, Filiz.
Publisher: Near East University
Edition: 2003.
Yayınlar
Environmental Problems of the Mediterranean Region vol 2
Author: Gökçekuş Hüseyin
Publisher: Near East University
ISBN: 975835924X
Edition: 2002 .
Yayınlar
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Author: Selçuk, Hasan.
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Edition: 2002.
Yayınlar
Signals, Systems and Transforms
Author: Memedov, Fahrettin.
Publisher: Neu
ISBN: 9758359215
Edition: 2002 .
Yayınlar
Cimnastik Organizasyon ve Varyasyonları
Author: Selçuk Hasan
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2002 .
Yayınlar
Enviromental Problems of the Mediterranean Region
Subtitle: book of abstracts
Publisher: Near East University
Edition: 2002.
Yayınlar
C Programming Laboratory
Author: Abiyev, Rahib.
Publisher: Near East University Faculty of Engineering,
Yayınlar
Toprak ve Su
Subtitle: toprak ve su
Author: Gökçekuş, Hüseyin.
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı
ISBN: 9758359223
Edition: 2002 .
Yayınlar
Environmental Problems of the Mediterranean Region vol 1
Author: Gökçekuş Hüseyin
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359258
Edition: 2002.
Yayınlar
Mathematics 2: Plane Trigonometry and Elementary Calculus
Subtitle: plane trigonometry and elementary calculus
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359150
Edition: 2002 .
Yayınlar
NEU-CEE 2001
Subtitle: bElectrical, Electronics & Computer Engineering Symposium and Exhibition, TRNC, Lefkoşa 23-25t May 2001
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359118
Yayınlar
Graduate Studies: A Complete Reference
Subtitle: A Complete Reference
Author: Bektaş, Şenol.
Publisher: Near East University
ISBN: 83590601
Edition: 2001 .
Yayınlar
Fotoğrafçılık
Subtitle: Ders Notları
Author: Yüksel, Gazi.
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2001 .
Yayınlar
Graduation Project: A Complete Guide
Subtitle: a complete guide
Author: Khashman, Adnan.
Publisher: NEU Press
Edition: 2001 .
Yayınlar
Mathematics 1: Basics of Calculus
Subtitle: basic of calculus
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359142
Edition: 2001 .
Yayınlar
NEU-CEE 2001
Subtitle: bElectrical, Electronics & Computer Engineering Symposium and Exhibition, TRNC, Lefkoşa 23-25t May 2001
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359118
Edition: 2001 .
Yayınlar
Cyprus: Why Not a Federation
Author: Khashman, Zeliha Sezgin.
Publisher: Near East University
Edition: 2000 .
Yayınlar
Engineering Materials
Author: Onaran, Kaşif.
Publisher: NEU Press
Edition: 2000.
Yayınlar
Telecommunications
Author: Memedov, Fahrettin.
Publisher: Near East University
Edition: 2000.
Yayınlar
Ship Contstruction for Merchant Marine Officers
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
Edition: 2000 .
Yayınlar
Principles of Measurement and Instrumentation
Author: Ismailov, Khalil.
Publisher: Near East University
Edition: 2000.
Yayınlar
Basic Ship Stability
Subtitle: IMO Model Course
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
Edition: 2000 .
Yayınlar
Material Science
Subtitle: Lecture Notes
Author: Onaran, Kaşif.
Publisher: Near East University
Edition: 2000 .
Yayınlar
Advanced Pascal for Students
Subtitle: Lecture Notes
Author: Onaran, Kaşif.
Publisher: Near East University
Edition: 2000 .
Yayınlar
Proceedings of the International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region
Author: Gökçekuş, Hüseyin.
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359053
Edition: 1999 .
Yayınlar
Control System Engineering
Author: Mamedov, Fakhreddin.
Publisher: Near East University
Edition: 1999.
Yayınlar
Electrical Measurements
Subtitle: Examples and problems
Author: İsmailov, Khalil Abbasoğlu.
Publisher: Near East University;
Edition: 1999.
Yayınlar
Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region
Author:Gökçekuş, Hüseyin
Publisher: Near East University
ISBN: 9758359053
Edition: 1999 .
Yayınlar
Proceedings of the International Conference on Water Problems in the Mediterranean Contries vol 1
Publisher: Near East University
Edition: 1997 .
Yayınlar
International Conference on Water Problems in the Mediterranean Contries
Author: Gökçekuş, Hüseyin.
Publisher: Near East University
Edition: 1997 .
Yayınlar
Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı
Subtitle: araştırma-inceleme yazıları tebliğler
Author: İslamoğlu Mahmut
Publisher: Yakın doğu üniversitesi matbaası
Edition: 1994
Yayınlar
Structural Design
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East Uni.
Edition: 1994 .
Yayınlar
Technical Drawing
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
Edition: 1993 .
Yayınlar
Technical Drawing
Author: Atun, Ata
Publisher: Near East University
Edition: 1993 .
Yayınlar
Plane Surveying with Linear Measurement
Subtitle: CE 202 course
Author: Atun, Ata
Publisher: NEU
Edition: 1993.
Yayınlar
VAX / VMC for Students
Author: Doğan, İbrahim.
Publisher: NEU
Edition: 1993 .
Yayınlar
BASIC Programming
Author: Doğan, İbrahim.
Publisher: Near East Üni.
Edition: 1992
Yayınlar
Advanced BASIC Programming
Author: Doğan, İbrahim.
Publisher: Near East Üni.
Edition: 1992.
Yayınlar
Introduction to Unix
Author: Doğan İbrahim Search in Online Databases
Publisher: Near East University
Edition: 1992.
Yayınlar
Programming in DBASE
Author: Doğan, İbrahim.
Publisher: Near East University
Edition: 1992.
Yayınlar
The City of the Heart
Subtitle: Yunus Emre’s verses of wisdom and love
Author: Emre, Yunus
Publisher: Element
ISBN: 1852303336 :
Edition: 1992.
Yayınlar
Kıbrıs’ta Soykırım
Author: Gibbons, Harry Scott.
Publisher: Near East Publishing ,
Yayınlar
7th International Educational Technology Conference vol 1
Yayınlar
7th International Educational Technology Conference vol 2
Yayınlar
Handbook EE-400
Yayınlar
International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering vol 1
Yayınlar
International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering vol 2
Yayınlar
Programmable Logic Controllers and Programming
Yayınlar
Linear Algebra and Differential Equations
Author:Radwan Fae’q AA
Publisher:Near East University
Edition: 2000
Yayınlar
Numerical Analysis
Subtitle: Lecture Notes
Author:Radwan Fae’q AA
Publisher:Near East University
Edition: 2000