Yaz Okulu

Also available in: English, العربية, Русский

Yaz okulu 7-haftalık yoğun ders programı olarak aşağıdaki isimleri verilmiş fakültelerce sunulmaktadır:

 • Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Denizcilik Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sahne Sanatları Fakültesi
 • Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 • İngilizce Hazırlık Okulu

Yaz okulu Haziranın 2. haftasından başlayıp Ağıstos’un sonuna kadar devam eder. Yaz okulu için akademik takvim Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Öğrencilerin Yaz okuluna ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle ayrıca değerlendirmeye alınır.

Yaz okulu süresince YDÜ’nün tüm olanaklıkları öğrencilere sunulmaktadır. Kütüphane, Yurtlar, İnovasyon Merkezi, laboratuvarlar açıktır ve öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteleri yapması mümkündür
Yaz okulu diğer üniversite öğrencilerine de ders almak imkanını da sunmaktadır.

1. Yaz okulunun amaçları:

 • Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

2. YDÜ Yaz Okulu ile İlgili Esaslar

 • Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.Lisans ve önlisans öğrencileri yaz okulunda en çok 12 kredilik 3 derse kayıt yaptırabilir. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.
 • Yaz okulunda öğrencilerin derslere devamı zorunludur.Sınavlara geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı sağlanır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.
 • Yaz okulu için öğretim ücreti ders başı olarak belirlenir,
 • Yaz okullarında tam zamanlı öğretim elamanları asgari olarak bir ders açmalıdır
 • Öğretim elemanlarının haftada verebilecekleri ücretli ders 16 saati geçemez.

Yaz döneminde YDÜ öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders alma esasları:

 • Öğrencilerin yaz dönemi diger üniversitelerden ders alması için, öğrencinin not ortalaması CGPA ≥2.0 olmalıdır
 • Bir yaz dönemi diğer üniversiteden maksimum 2 ders alması mümkündür. YDÜ dışında diğer üniversitelerden alınan derslerin toplam sayı 5’i aşmamalıdır
 • Yaz okulunda YDÜ’de açılan bir ders, başka üniversiteden alınamaz
 • Dışarıdan alınacak dersin verilme dili YDÜ’dekine uygun olmalıdır
 • Başka üniversiteden ders almak için öğrenci Bahar dönemi sonunda Bölüm Başkanı adına dilekçe vermelidir. Dilekçede Üniversitenin adı, adresi ve alınacak dersler ve ders içerikleri gösterilmelidir. Dilekçeyi bölüm Başkanı kabul ettikten sonra Fakülte Dekanı tarafından onaylanmalıdır. Başka üniversiteden ders almak için dilekçe verilmesinin son tarihi YDÜ’de yaz okuluna kayıt yapılan gündür.
 • Başka üniversiteden ders alan öğrenci yaz okulu sonu aldığı dersleri içeren Transkript takdim etmelidir
 • Başka üniversiteden alınmış derslerden öğrencinin notu sadece ≥2,5/4 olan dersler kabul edilir
 • Mühendislik Fakültesinde labaratuvarı olan mecburi derslerin başka üniversitelerden alınmasına izin verilmemektedir.