Dersler

THZD 101 TÜRKÇE HAZIRLIK DİNLEME 1              (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)
Doğrudan dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma, anlama, edebi metinler ve günlük konuşma metinleri üzerinde uygulamalar yapmak.  Ayrıca okuduğunu anlama teknikleri, göz gezdirerek okuma, anlama ve satır okuyarak anlama gibi okuma, anlama, dinleme yeteneğini geliştirme.

THZD 102 TÜRKÇE HAZIRLIK DİNLEME 2              (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)
Doğrudan dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma, anlama, edebi metinler ve günlük konuşma metinleri üzerinde uygulamalar yapmak.  Ayrıca okuduğunu anlama teknikleri, göz gezdirerek okuma, anlama ve satır okuyarak anlama gibi okuma, anlama, dinleme yeteneğini geliştirme.

THZK 101 TÜRKÇE HAZIRLIK KONUŞMA 1            (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)
Konuşma tekniklerini öğrenme, belirli vurgu, tonlama gibi şekillerin öğrenilmesi, edebi metinler, günlük konuşma metinleri ve öğrencilerin kendi mesleklerine uygun metinler üzerinde uygulamalar.

THZK 102 TÜRKÇE HAZIRLIK KONUŞMA 2            (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)
Konuşma tekniklerini öğrenme, belirli vurgu, tonlama gibi şekillerin öğrenilmesi, edebi metinler, günlük konuşma metinleri ve öğrencilerin kendi mesleklerine uygun metinler üzerinde uygulamalar.

THZDL 101  TÜRKÇE HAZIRLIK DİLBİLGİSİ 1       (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)
Ses bilgisi; sesler, alfabe okuma kuralları.  Kelime bilgisi; Kelimelerin yapı olarak tanınması, kelimeler arası ilişkiler. Okuma kuralları ve yazı teknikleri, yazım kuralları, konuşma ve yazı dilinin kavranması.Yazım kuralları. Cümle bilgisi; Cümle kuruluşları, genel yapı ve cümle türleri.

THZOY 102  TÜRKÇE HAZIRLIK OKUMA YAZMA   (K 8(T 4+ U 2+L 2)- AKTS 9)

Okuma kuralları ve yazı teknikleri, yazım kuralları, konuşma ve yazı dilinin kavranması. Metinler Üzerinde Uygulamalar

T= TEORİ

U= UYGULAMA

L= LAB.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ZORUNLU SEÇMELİ TÜRKÇE DERSLERİ

YİT 101 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE I
Türkçenin temel kuralları, ses bilgisi(sesler, alfabe okuma kuralları), kelime bilgisi (Kelimelerin yapı olarak tanınması, kelimeler arası ilişkiler), cümle bilgisi(cümle kuruluşları, genel yapı ve cümle türleri), okuma –yazma( okuma kuralları ve yazı teknikleri, yazım kuralları, konuşma ve yazı dilinin kavranması.yazım kuralları.), okuma –anlama (okuduğunu anlama teknikleri, metinleri üzerinde uygulamalar), dinleme( dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma,   öğrencilerin kendi mesleklerine uygun metinler üzerinde uygulamalar), konuşma(konuşma tekniklerini öğrenme, belirli vurgu, tonlama gibi şekillerin öğrenilmesi uygun metinler üzerinde uygulamalar)

YİT 102 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE II
Türkçenin temel kuralları, ses bilgisi(sesler, alfabe okuma kuralları), kelime bilgisi (Kelimelerin yapı olarak tanınması, kelimeler arası ilişkiler), cümle bilgisi(cümle kuruluşları, genel yapı ve cümle türleri), okuma –yazma( okuma kuralları ve yazı teknikleri, yazım kuralları, konuşma ve yazı dilinin kavranması.yazım kuralları.), okuma –anlama (okuduğunu anlama teknikleri, metinleri üzerinde uygulamalar), dinleme( dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma,   öğrencilerin kendi mesleklerine uygun metinler üzerinde uygulamalar), konuşma(konuşma tekniklerini öğrenme, belirli vurgu, tonlama gibi şekillerin öğrenilmesi uygun metinler üzerinde uygulamalar)

YİT 201 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE III
Türkçe okuma, anlama, konuşma, dinleme üzerinde durulacaktır. Konuşma ve yazı dilinin özellikleri ile   okuma anlama teknikleri metin üzerinde uygulamalarla çalışılacaktır. Dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma,   öğrencilerin kendi mesleklerine uygun metinler üzerinde uygulamalar geliştirilerek okuma parçalarıyla desteklenecektir.

YİT 202 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE IV
Türkçe okuma, yazma, anlama, dinleme,  konuşma Türk edebiyatından seçilmiş eserler üzerinde uygulamalarla pratik yapılacaktır.