Prof. Dr. Esra KARABACAK

Also available in: English

21.09.1961 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1983’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile birlikte mezun olmuştur. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır 1986’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında ise yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Zorunlu Türkçe dersleri ile başlamış, daha sonra Arapça, Türk Dili Grameri, Eski Anadolu Türkçesi, Türk Lehçeleri gibi dersler vermiştir. 1991-1996 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Arap Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. Ayrıca Üniversitede Arapça kurslarında ders vermiştir. 1996 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2000-2002 öğretim yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi oalarak çalışmıştır. 2002-2003 öğretim yıllarında yine Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmıştır. 2003 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tekrar kadrolu öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2006 yılında doçent olmuş, 2006- 2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doçent öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Türk Dili alanında ulusal ve uluslar arası pek çok dergide makaleleri ve yine kendi alanında kitapları bulunmaktadır.