Türkçe Hazırlık Okulu

Also available in: English, العربية, Русский

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Temel Türkçe Programı Türkçe Hazırlık Okulu 2012- 2013 öğretim yılı güz döneminden itibaren eğitime başlamıştır. Programın amacı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türkçe eğitim yapan lisans programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviyelerini dersleri rahatlıkla izleyebilecek düzeye getirmek, Yakın Doğu Üniversitesi mensubu olan yabancı uyruklu akademik ve idari personelinden isteyene Türkçe öğretmek, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklulardan isteyene Türkçe öğretmektir; ve belirtilen bu amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe Yeterlilik Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü sınava tabi tutulur; başarılı olan öğrenciler ilgili bölümlerine giderler.70’in altında kalan öğrenciler Türkçe öğrenmek üzere hazırlık okur. Türkçe öğreten tanınmış kurumlardan (örneğin TÖMER) eğitim almış ve yeterlilikle belgelemiş öğrenciler ilgili bölüm programlarına kayıt yaptırabilirler. Türkçe Hazırlık Programına devam edecek öğrencilerin alması gereken dersleri belirlemek üzere Seviye Tespit Sınavına tabi tutulurlar. Hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık programına dahil olurlar.

TTP Hazırlık Okulu müfredatı her biri en az 16 hafta olmak üzere, Güz Dönemi ve Bahar Döneminden oluşmaktadır. Bahar döneminde kayıt yaptıran veya dönem sınavlarında başarısız olan öğrenciler ikinci dönemde Temel Türkçe Programı birinci seviye derslerini takip ederler. Bahar döneminde kayıt yaptıran veya dönem sınavlarında başarısız olup dönem kaybetmek istemeyen öğrenciler yoğunlaştırılmış Yaz Okulu Programına katılabilirler. Yaz Okulu Programı 8 haftadan oluşmaktadır. Başarılı oldukları takdirde bu öğrenciler güz dönemi başında ilgili bölümlerine geçebilirler.

Dersler, dilbilgisi, okuma yazma, okuma anlama, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 farklı içerikle yapılmaktadır. Her ders 1. ve 2. seviye olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. Her yarıyıl sonunda bu 5 dersi içeren genel bir sınav yapılmakta ve bu sınavda başarılı olan öğrenciler ikinci yarıyıla devam etmektedirler. Her yarıyıl sonunda öğrencilerin seviyelerini belgeleyen bir sertifika verilmektedir.
Ders veren öğretim elemanları, Fen edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün alanında uzman ve akademik kariyerli öğretim üyeleridir.

Prof. Dr. Esra KARABACAK
Okul Müdürü