Üyelikler

Also available in: English

Üyelikler
Yükseköğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr/
Üyelikler
Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr
Üyelikler
Uluslararası Üniversiteler Birliği Üyesi
http://www.iau-aiu.net/
Üyelikler
European Associations of Universities
http://www.eua.be/
Üyelikler
İslam Üniversiterler Birligi Üyesi
(FUIW)
http://www.fuiw.org/
Üyelikler
Study in North Cyprus
http://www.studyinnorthcyprus.org/
Üyelikler
International Federation for Information Technologies
in Travel and Tourism
http://www.ifitt.org
Üyelikler
Assocıatıon For Tourısm In Hıgher Educatıon
(ATHE)
http://www.athe.org.uk/
Üyelikler
TEDQUAL : (Teaching Education Quality in Tourism)
http://www.world-tourism.org