Turizm ve Otelcilik

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
THM 111 Turizme Giriş (3.1) 3
THM 115 İşletmeye Giriş (3.1) 3
THM 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.1) 3
THM 161 Bilgisayara Giriş (3.1) 3
ENG 101 İngilizce I (3.1) 3
LANG 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.1) 3

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı K
THM 123 Konaklama Operasyonları (3.1) 3
THM 126 Ekonomiye Giriş (3.1) 3
THM 142 Gıda ve Hijyen (3.1) 3
THM 146 Ön Büro Yönetimi (3.1) 3
ENG 102 İngilizce II (3.1) 3
LANG 102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.1) 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
THM 100 Yaz Stajı

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
THM 221 Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi (3.1) 3
THM 241 Yiyecek Üretimi (3.1) 3
THM 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.1) 3
THM 261 Fidelio (3.1) 3
ENG 201 İngilizce III (3.1) 3
LANG 201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.1) 3

Güz Dönemi

Kod Ders Adı K
THM 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.1) 3
THM 246 Amadeus (3.1) 3
THM 253 Finansal Muhasebe (3.1) 3
THM 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.1) 3
ENG 202 İngilizce IV (3.1) 3
LANG 202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.1) 3

Ders İçerikleri

THM 111 Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.

Yukarı
THM 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.

Yukarı
THM 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu dersin amacı öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesidir. Ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlanır.

Yukarı
THM 161 Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.

Yukarı
ENG 101 İngilizce I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır

Yukarı
LANG 101 Seçmeli Yabancı Dil I
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

Yukarı
THM 123 Konaklama Operasyonları
Bu dersin amacı öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyonel yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak housekeeping, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilrilendirmeyi amaçlar.

Yukarı
THM 126 Ekonomiye Giriş
Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.

Yukarı
THM 142 Gıda ve Hijyen
Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

Yukarı
THM 146 Ön Büro Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır.

Yukarı
ENG 102 İngilizce II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.

Yukarı
LANG 102 Yabancı Seçmeli Ders II
Bu dersin amacı öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

Yukarı
THM 100 Yaz Stajı
100 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir.

Yukarı
THM 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrencileri bilgilendirir.

Yukarı
THM 241 Yiyecek Üretimi
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

Yukarı
THM 244 Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu ders öğrencilere houskeeping yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclar. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.

Yukarı
THM 261 Fidelio
FIDELIO ön büro ve yiyecek-içecek programları, hızlı iletişim gerektiren ortamlarda çalışarak profesyonel elemanlar yetiştirmek için düzenlenmiştir. Dersler bilgisayar kullanarak dinleme, çalışma ve uygulama yapma şeklinde işlenir ve FIDELIO programının öğretilmesini amçlar.

Yukarı
ENG 201 İngilizce III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir

Yukarı
LANG 201 Seçmeli Yabancı Dil III
Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları icerir.

Yukarı
THM 243 Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içerir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

Yukarı
THM 246 Amadeus
Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu veyapısını inceler.Temel olarak tur operatörlüğü,bilet kesme ve rezervasyon sistemleri gibi konulara değinir.

Yukarı
THM 253 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve yine bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Derse genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.

Yukarı
THM 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

Yukarı
ENG 202 İngilizce IV
İş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icerir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.

Yukarı
LANG 202 Seçmeli Yabancı Dil IV
Bu ders iletişim ve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaclar.