Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı

Center of Excellence Turizm Araştırma Merkezi (TARME) Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O ve Büyükkonuk Belediyesi İşbirliği ile “Sürdürülebir Turizm Çalıştayı”

Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı

Yakın Doğu Üniversitesi ( Near East Nicosia Cyprus) Center of Excellence çatısı altında faaliyet gösteren Turizm Araştırma Merkezi (TARME) , Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O ve Büyükkonuk Belediyesi işbirliği ile 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde sürdürülebilir turizm konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında Turizm Araştırma Merkezi Başkanı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. Müdürü Prof. Dr. Tülen Saner, organizasyon koordinatörleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okul müdür yardımcısı Doç. Dr. Nesrin M. BAHÇELERLİ ve Esen Sucuoğlu başkanlığında ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Sezai Sezen’in katkılarıyla Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O öğrencileri ve Büyükkonuk halkı biraraya gelerek köyde yaşamını sürdüren halkın sürdürülebilir turizm konusundaki farkındalığını belirlemek üzere bir çalışma yapmıştır.

Çalıştay kapsamında oturum başkanlığını Turizm Araştırma Merkezi Başkanı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. Müdürü Prof. Dr. Tülen Saner’in yaptığı, Karpaz Bölgesindeki Agro-Eko Turizmin dünü ve bugünü konulu seminer Zekai Altan tarafından sunulmuştur.

Çalıştay kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O öğrencilerine yöresel yemeklerin tanıtımı ve tadımın sunuldu. Bu sayede altı farklı ülkeden gelen turizm öğrencileri geleceğin turizmcileri olarak akademik çalışmalar kapsamında yöresel yemekler ve tadlar hakkında da bilgi sahibi olmuşlardır. Analiz ve değerlendirmeler yapılarak çalıştay sonlanmıştır.