Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
RTP101 Radyoterapi Cihazlarının Yapısı 1 0 1 2
RTP103 Radyoterapi Fiziği 2 0 2 4
RTP105 Radyoterapinin Tarihçesi 2 0 2 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 0 25 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
RTP106 Radyasyon Onkolojisi 1 2 0 2 3
RTP108 Radyolojik Anatomi 1 3 0 3 3
RTP110 Radyoterapi Uygulamaları 1 0 8 5 6
RTP112 Temel Onkoloji 2 0 2 3
RTP114 Simülasyon 2 0 2 3
RTP150 Yaz stajı ( 30 iş günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 20 8 25 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
RTP 201 Radyasyon Sağlığı ve Korunma 1 1 1 2
RTP 203 Hasta Psikolojisi 3 0 1 2
RTP 204 Radyobiyoloji 2 0 2 3
RTP 205 Radyasyon Onkolojisi II 2 0 2 3
RTP 207 Nükleer Tıp 2 0 2 3
RTP 209 Radyoterapi Uygulamaları II 1 6 4 4
RTP 211 Radyolojik Anatomi II 3 0 2 3
RTP 213 Radyoterapi Planlanması 3 1 4 4
RTP 215 Özel ışınlama Teknikleri 2 1 2 3
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 22 9 23 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO 206 Sağlık Hizmetleri YÖnetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
RTP 202 Mesleki Uygulama 0 20 10 17
Toplam Kredi 10 20 20 30