Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
 • Prof. Dr. İlhan SANİSOĞLU (Program Koordinatörü)
 • Doç. Dr. H. Kaya SÜER
 • Yrd. Doç. Dr. Murat UNCU
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer ŞEHİRLİ
 • Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ
 • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
 • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
 • Araş. Gör. Şeyma BOZKURT
 • Perfüzyonist Türker ŞAHİN
 • Okutman Raif MUHTAROĞLU