Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
OPO103 Teknik Çizim 2 2 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
OPO101 Malzeme Bilgisi I 3 2 5
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 21

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 4 2 4
OPO102 Malzeme Bilgisi II 3 2 5
OPO104 Orteze Giriş 2 0 2
OPO106 Proteze Giriş 2 0 2
OPO108 Klinik Eğitim Ve Uygulamaları I 0 10 4
OPO110 Kinezyoloji Ve Biyomekanik 2 0 2
TOPLAM KREDI 24

YAZ STAJI 4 HAFTA (Otuz iş günü)

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
OPO201 Protez I 2 0 2
OPO203 Otez I 4 2 4
OPO205 Protez&Ortez Analizi Ve Değerlendirme 2 0 2
OPO207 Psikososyal Rehabilitasyon 2 0 2
OPO209 Klinik Eğitim Ve Uygulama II 0 10 4
OPO211 Ortezde Biyomekanik Prensipler 1 2 2
OPO213 Protezde Biyomekanik Prensipler 2 0 2
TOPLAM KREDI 18

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
OPO202 Dönem Uygulaması 0 30 15
TOPLAM KREDI 22

Derslerin Içeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 0)2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO204 Meslek Etiği (2, 0)2
Iş hayatında, etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve becerilerin verilmesine yönelik programdır. Tıbbın tarihsel gelişim, Tıp ahlakı.

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

OPO 103 Teknik Çizim (2, 2)3
Temel bilgiler (Çizim aletlerinin tanıtımı, kullanılması , kullanılan kağıtlar , ölçekler, teknik resimde kullanılan çizgi çeşitleri), Geometrik çizimler, İzdüşüm, Perspektiften görünüş çıkarma, Ölçülendirme.

OPO101 Malzeme Bilgisi I (3, 2)5
Malzemenin tanımı, sınıflandırılması ve malzeme seçimi. Metal malzemeler (Özellikleri, Kristal yapıları, Kristal yapısının malzemenin özelliklerine etkisi), alaşımlar, demir esaslı malzemler (tanıtılması, sınıflandırılması, karbon miktarının malzemenin özelliklerine etkisi), Metal üretimi, çeliğe uygulanan ısıl işlemler (Tavlama, sertleştirme).

OPO102 Malzeme Bilgisi II (3, 2)5
Demirsiz metaller ve alaşımlar (alüminyum, Bakır, Kurşun, Magnezyum, Titanyum, Çinko, Ağaç, Deri, Alçı) . Plastikler (Termoplastik, Duroplastlar, Elastomerler), Güçlendirici maddeler (destek Malzemler), Malzeme muayenesi.

OPO104 Orteze Giriş (2, 0)2
Demirsiz metaller ve alaşımlar (alüminyum, Bakır, Kurşun, Magnezyum, Titanyum, Çinko, Ağaç, Deri, Alçı)
.Plastikler (Termoplastik, Duroplastlar, Elastomerler), Güçlendirici maddeler (destek Malzemler), Malzeme muayenesi.

OPO106 Proteze Giriş (2, 0) 2
Alt ekstremite protezlerinin değerlendirilmesi, Alt ekstremite protezlerinin kontrolü, Alt ekstremite protezlerinie bağlı yürüyüş bozuklukları, Erken protez uygulamaları, Hatalı protez uygulamalarının yol açtığı sorunlar, Amputelerde kas iskelet sistemi komplikasyonları, üst ekstremite protezlerinin değerlendirilmesi ve kontrolü, Konjentinal anomalilerde protez uygulamaları, Amputelerde ağrı kontrolü, Phantom ağrısı, Protezlerin bakımı ve hijyeni, Çocuk amputelerde protez yaklaşımı, Geriatik amputelerde protez yaklaşımı, Yürüme yardımcıları, Modifiye protez yaklaşımları ve amputelerdeki görülebilecek sorunların analiz edilmesi.

OPO108 Klinik Eğitimi ve Uygulama 1 (0, 10)4
Kas-İskelet sistemi ile ilgili anatomi, hastalıklar ve genel tedavi yaklaşımları, Kas-iskelet sistemi ile ilgili protez ve ortez uygulamasının gerekebileceği durumların öğrenilmesi.Romatizmalı hastalıklar kırıklar ve komplikasyonlar, Kemik enfeksiyonları ve tümörler, Konjentital anomaliler, Preferik dammar hastalıkları, Medulla spinalis hastalıkları, Primidal ve ekstrapiramidal system hastalıklar, Serebellar system hastalıkları, Kas hastalıkları, Polineveritler, Periferik sinir yaralanmaları.

OPO104 Orteze Giriş (2, 0)2
Demirsiz metaller ve alaşımlar (alüminyum, Bakır, Kurşun, Magnezyum, Titanyum, Çinko, Ağaç, Deri, Alçı)
.Plastikler (Termoplastik, Duroplastlar, Elastomerler), Güçlendirici maddeler (destek Malzemler), Malzeme muayenesi.

OPO110 Kinezyoloji Biyomekanik (2, 0)2
Bu dersin amacı, öğrencileri kinezyolojinin ve kinematiğin tanımı: kemik ve eklem kinematiği: iskelet-kas etkileşimi: eklemlerin temel yapısı, fonksiyonu ve kompozisyonu: kasların yapısı, çeşitleri, fonksiyonu ve fonksiyonunun mekaniği: kinetik zinciler: kemik yapısı, tipleri ve kompozisyonu: kemik üzerine binen stresler: kıkırdak dokusunun yapısı, özellikleri, kinetiği: kolajen dokunun özellikleri, kinetiği: genel mekanik prensipler: hareket ve hareket tipleri, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar: gövde (temporomandibular eklem, baş-boyun, gövde) kinetiği: üst ekstremite (omuz-kol, dirsek, el-elbileği) kinetiği: alt ekstremite (pelvis, kalça, diz, ayak-ayakbileği) kinetiği: columna vertebralisin kinetiği: omurga düzlemindeki problemler (skolyoz, kifoz, lordoz, vb.): normal ve patolojik yürüyüş konuları hakkında bilgilendirmektir.

OPO201 Protez I (2, 0) 2
Alt ekstremite protezleri, Dizaltı protezleri, Diz dezartikülasyon protezleri, Diz üstü protezleri.

OPO203 Ortez I (2, 0) 2
Ortopedik ayakkabı ve bölümleri, Ayakkabı modifikasyonları (internal modifikasyonlar, Ekternal modifikasyonlar), Ayak hastalıkları (deformiteleri), ayakkabı modifikasyonları ve ortezleri (Ayağa ilişkin sorunlarda ortez vermenin genel amaçları; Pesplanovalgus deformitesi ve ortotik yaklaşım; Pes Cavus deformitesi ve ortotik yaklaşım; Transvers ark düşüklüğü ve ortezleme; Halluks valgus, rigidus, limitus deformitelerinde ortezleme; Morton parmağı, pence ve çekiç parmak deformitelerinde ortezleme; Tailor deformitesi ve Mallet parmağı çok kısa tanımlama ve ortotik yaklaşım; Calcaneal epin, Panniculitis, Plantar fasciitis ve ortotik yaklaşım; Metatarsus varus ve tarsal tünel deformiteleri ve ortotik yaklaşım), Talipes Calcenovalgus, Talipes Valgus, Talipes Varus deformitelerinin anlatımı ve ortotik yaklaşım, Ekinovarus (club foot) ve ortotik yaklaşım, İnstabil ayakbileği eklemi ve tibia kırıklarında ortez kullanımı, Romotoid ayak.

OPO205 Protez ve Ortez Analizi Değerlendirme (2, 0) 2
Alt ekstremite protezlerinin değerlendimesi, Alt ekstremite protezlerinin kontrolü, Alt ekstremite protezlerine bağlı yürüyüş bozukluklar, Erken protez uygulamaları, Hatalı protez uygulamalrının yol açtığı sorunlar, Amputelerde kas iskelet sistemi komplikasyonları, Üst ekstremite protezlerinin değerlendirmesi ve kontrolü, Konjenital anomalilerde protez uygulamaları, Amputelerde ağrı kontrolü, Phantom ağrısı, Protezlerin bakımı ve hijyeni, Çocuk amputelerde protez yaklaşımı, Geriatrik amputelerde protez yaklaşımı, Yürümü yardımıcıları, Modifi,ye protez yaklaşımları ve amputelerdeki görülebilecek sorunların analiz edilmesi. Rehabilitasyonun önemi, ortezli hastalarda yürüyüş bozuklukları, ortezli hastalarda enerji tüketimi, alt motor nöron hastalıklarında ortez rehabilitasyonu.

OPO207 Psikososyal Rehabilitasyon (2, 0) 2
Psikososyal rehabilitasyon, sağlık, sakatlık, özür, engellilik kavramları, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres, post travmatik stres sendromu, görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda psikososyal rehabilitasyon, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, engellilerle ilgili kurumla, engellilerin istihdamı, yerel yönetimlerin rolleri, travma sonrası uyum aşamaları, çevresel düzenlemeler. Öğrencilerin klinik çalışmada karşılaşacağı, özürlülerdeki psikososyal durumu göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirmeleri.

OPO209 Klinik Eğitimi ve Uygulama II (0, 10)4
Kas-İskelet sistemi ile ilgili anatomi, hastalıklar ve genel tedavi yaklaşımları, Kas-iskelet sistemi ile ilgili protez ve ortez uygulamasının gerekebileceği durumların öğrenilmesi.Romatizmalı hastalıklar kırıklar ve komplikasyonlar, Kemik enfeksiyonları ve tümörler, Konjentital anomaliler, Preferik dammar hastalıkları, Medulla spinalis hastalıkları, Primidal ve ekstrapiramidal system hastalıklar, Serebellar system hastalıkları, Kas hastalıkları, Polineveritler, Periferik sinir yaralanmaları.

OPO211 Ortezde Biyomekanik Prensipler (1, 2) 2
Ortezde biyomekanik prensipler, Normal yürüme ve özellikleri, üst ve alt ekstremite ortezlerin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biyomekanik prensipler.

OPO213 Protezde Biyomekanik Prensipler (2, 0) 2
Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biyomekanik prensipleri üzerinde bilgiler.

OPO202 Dönem Uygulaması (0, 30) 15
Ortopedi bölümü bulunan bir sağlık kurumunda yapılacak çalışmaları içer