Akademik Kadro

  • Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ (Hemşirelik Bölümü Öğrenci İşleri Koordinatörü)
  • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
  • Prof. Dr. Şanda ÇALI
  • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
  • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
  • Yük. Fiz. Alper TONGAL
  • Araş. Gör. Pelin GÜR
  • Araş. Gör. Elçin ÖZGENÇ
  • Okutman Raif MUHTAROĞLU