Ortopedik Protez Ortez

Also available in: English

Programın amacı:
İnsan kaynalarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları arasında istihdama yönelik öğretim programlarını geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ortopedik protez ve ortez teknikerliği eğitimi sonucunda 2 yıllık ön lisans eğitimi ile ortopedik protez ve ortez teknikeri yetiştirilecektir. Ortopedik protez ve ortez eğitimi gerek teorik, gerek pratik eğitimi ile hastaların takılacak protezlerin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği) alçı ölçüsünü alan, ölçüye göre kesik kısım için plastik dökebilen, yeni modilaj yapan, protezin ayarını yapabilen, ortezin ölçüsünü alıp, yapımını tamamlayarak uygulayabilen teknik ara elamanlardır. Hekimler tarafından kendilerinden istenilen testleri tam olarak yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada hastanelerin rehabilitasyon birimlerine bağlı atölyelerde, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında önemli oranda ortopedik protez ortez teknikeri istihdam açığı bulunmaktadır. Bu önlisans programını başarıyla tamamlayan ortopedik protez ortez teknikeri çok aranan ara eleman açığını kapatmak için kolaylıkla istihdam edilebileceklerdir.

Programın vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumluluklarını bilen Ortopedi Protez Ortez teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Ortopedik Protez Ortez Teknikerliği bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Özel Hastahaneler ve Klinikler
  2. Devlet Hastahaneleri ve Klinikleri
  3. Ozel Ortopedi muayenehaneleri, ortez protez laboratuvarlar