Akademik Kadro

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Şanda Çalı

 1. Prof. Dr. Nedim Sezgin İlgi
 2. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
 3. Prof. Dr. Şanda Çalı
 4. Prof. Dr. Meysun İbrahim
 5. Prof. Dr. Nadi Bakırcı
 6. Prof. Dr. Polat Soyer
 7. Prof. Dr.Songül Acar Vaizoğlu
 8. Prof. Dr. Ali Eftal Ozkul
 9. Doç. Dr. Özgür Cemal Özerdem
 10. Yrd. Doç. Dr. Aslı Aykaç
 11. Yük. Mimar Tuğşad Tülbentçi