Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO109 Temel İlkyardım 3 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş  2 1 3 5
İSG103 Makine ve Teçhizat 1 1 1 2 3
İSG105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2 0 2 2
İSG109 Hukuka Giriş 2 0 2 3
BYK203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 2 25 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İSG102  İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 1 3 6
İSG104 Makine ve Teçhizat 2 1 1 2 4
İSG106 İş Hijyeni 1 1 2 4
İSG108 Öğrenme ve Eğitim Teknikleri 2 0 2 2
İSG110 İş Hukuku 1 1 2 2
İSG112 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2 1 3 4
İSG150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 16 5 21 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İSG 201  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 1 3 5
İSG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 2 0 2 3
İSG 205 Yangından Korunma Yöntemleri 1 1 2 2
İSG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği 1 1 2 4
İSG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1 0 12 5 5
İSG 211 Biyoistatistik 1 1 2 4
İSG 213 Ergonomi 2 0 2 4
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 12 16 21 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO204 Meslek Etiği  3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
İSG 202   Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 3 4
İSG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyon 2 0 3 4
İSG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği 2 1 3 4
İSG208 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 2 0 12 6 6
İSG210 Acil Durum Yönetimi 1 1 2 3
İSG212 Risk Analizi ve Metotları 1 1 2 4
Toplam Kredi 11 16 23 30