Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
İAY101 Fizyoloji 4 0 4
İAY103 Acil Sağlık Hizmetleri 2 0 2
İAY105 Acil Hasta Bakımı 1 4 4 6
Seçmeli Ders 3 0 3
İAY107 Beden Eğitimi
İAY109 Yüzme
İAY111 Temel Anatomi 4 0 4
İAY113 İngilizce 2 0 2
Toplam Kredi 21 4 21

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
İAY102 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 1 2 2 3
İAY104 Ambulans Servis Eğitimi 1 2 2 3
İAY106 Acil Hasta Bakımı 2 4 4 8
İAY108 Farmakoloji 4 0 4
İAY110 Travma 2 0 2
İAY150 Yaz Stajı 0 0 0
Seçmeli Ders 3 0 3
İAY112 Beden Eğitimi
İAY114 Yüzme
Toplam Kredi 17 8 23

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
İAY201 Acil Hasta Bakımı 3 4 4 6
İAY203 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 2 2 2 3
İAY205 Ambulans Servis Eğitimi 2 2 2 3
İAY207 Resüsitasyon 2 0 2
İAY209 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
İAY211 İleri Yaşam Desteği Uyg. 1 0 8 6
Toplam Kredi 12 16 22

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
İAY202 Mesleki Uygulama 0 30 15
İAY204 İleri Yaşam Desteği Uyg. 2 0 10 5
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
Toplam Kredi 3 40 23

Ders İçerikleri

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO204 Meslek Etiği (2, 0)2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması
Amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ve sosyal sorumluluk kavramını incelemek dersin başlıca amaçlarıdır.

İAY 101 Fizyoloji (4-0 )4
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

İAY 102 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları I (2, 2)3
Acil yardım kurtarma dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisine, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 103 Acil Sağlık Hizmetleri (2, 0)2
Acil sağlık hizmetleri dersinde KKTC ve Türkiye de acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, haberleşme, olağan dışı durumlar ve afet yönetimi konularının işlenecektir. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 104 Ambulans Servis Eğitimi I (2, 2)3
Ambulans servis eğitimi dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisine, meslek hayatının büyük bir bölümünü geçireceği ambulans ve ekipmanlarının tanıtılması ve kullanma esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 105 Acil Hasta Bakımı I (4, 4)6
Acil Hasta Bakımı dersleri programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisinin, meslek hayatında karşılaşacağı hastalık durumlarını kavraması ve yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. AHB-1 dersi ile paramedik öğrencisine acil sağlık bakımında temel kavramların verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları hem teorik anlatım hem pratik uygulamalar ile bu ders içinde anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 106 Acil Hasta Bakımı II (4, 4)8
Acil Hasta Bakımı dersleri programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisinin, meslek hayatında karşılaşacağı hastalık durumlarını kavraması ve yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. AHB-2 dersi ile paramedik öğrencisine tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. EKG de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları yönetimi, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumların yönetimi hem teorik hem pratik uygulamalar ile anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 107 Seçmeli Ders/Beden Eğitimi (3, 0)3

İAY 108 Farmakoloji (4, 0)4
Farmakolojinin genel tanımı, farmakolojinin dalları, ilaç geliştirme aşamaları, ilaçların kaynakları, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, absorbsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon ile ilgili bilgiler, reseptör nedir ve reseptör tipleri, ilaçların etki mekanizmalrıi doz-cevap ilaikisi, ilaç etkisini değiştiren faktörlet, ilaçlara ait istenmeyen etkiler , otakoidler ve kemoterapötik ilaçlar.

İAY 109 Seçmeli Ders/Yüzme (3, 0)3

İAY 110 Travma (2, 0)2
Travma dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisinin, meslek hayatında karşılaşacağı travma sonucu oluşan yaralanmalarda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Travma dersi ile paramedik öğrencisine travma hastasında tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Travma mekanizması, ilk değerlendirme, birincil ve ikincil bakı, sistem travmalarının gözden geçirilmesi, yara onarımı esasları anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY111 Temel Anatomi (4, 0)4
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

İAY 112 Seçmeli Ders/Beden Eğitimi (3, 0)3

İAY113 İngilizce (2, 0)2
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

İAY 114 Seçmeli Ders/Yüzme (3, 0)3

İAY 150 Staj (0, 0)0

İAY 201 Acil Hasta Bakımı III (4, 4)6
Acil Hasta Bakımı dersleri programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisinin, meslek hayatında karşılaşacağı hastalık durumlarını kavraması ve yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. AHB-3 dersi ile paramedik öğrencisine tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum acillerinin yönetimi, pediyatrik acil durumların yönetimi, çevresel acil durumların yönetimi, özel hasta gruplarının sağaltımı, afet konuları anlatılacak ve vaka ağırlıklı uygulama dersleri yapılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 202 Mesleki Uygulama (0, 30)15
Mesleki uygulama dersinde paramedik öğrencileri, teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları süpervizör gözetiminde hasta başında yaparak ve aktif olarak hasta bakımına katılarak tamamlayacaktır. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak, bu uygulama dersi tamamlanmaktadır. Dersin değerlendirmesi pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 203 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları II (2, 2)3
Acil yardım kurtarma dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisine, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 204 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları II (0,10)5
İleri yaşam desteği uygulamalarında paramedik öğrencileri, teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları gözlemleme ve süpervizör gözetiminde hasta başında uygulama yapma şansı bulacaktır. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak bu uygulama dersi tamamlancaktır. Dersin değerlendirmesi pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 205 Ambulans Servis Eğitimi II (2, 2)3
Ambulans servis eğitimi dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisine, meslek hayatının büyük bir bölümünü geçireceği ambulans ve ekipmanlarının klinik senaryolar ve ambulans kullanımı uygulaması ile öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 207 Resüsitasyon (2, 0)2
Resüssitasyon dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisinin, meslek hayatında karşılaşacağı kritik hasta grubunda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Resüssitasyon dersi ile paramedik öğrencisine kritik hasta grubunda tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Kanama kontrolü, şok, zehirlenmeler, asid baz dengesi, yanıklar, özel durumlarda resüssitasyon esasları anlatılacaktır. Paramedik öğrencisinin bilmesi gereken tüm algoritmalar gözden geçirilecektir. Dersin değerlendirmesi teorik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 209 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları I (0,8)6
İleri yaşam desteği uygulamalarında paramedik öğrencileri, teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları gözlemleme ve süpervizör gözetiminde hasta başında uygulama yapma şansı bulacaktır. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak bu uygulama dersi tamamlancaktır. Dersin değerlendirmesi pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.