Akademik Kadro

  • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
  • Prof. Dr. Şanda ÇALI
  • Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare YİĞİTOĞLU ÇETO
  • Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ
  • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
  • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
  • Araş. Gör. Semih ÇALIŞKAN
  • Araş. Gör. Şeyma BOZKURT
  • Okutman Raif MUHTAROĞLU