Akademik Kadro

 

 • Doç. Dr. Amber EKER BAKKALOĞLU (Program Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
 • Prof. Dr. Şanda ÇALI
 • Doç. Dr. H.Kaya SÜER
 • Yrd. Doç. Dr. Bahar KAYMAKAMZADE
 • Yrd. Doç. Dr. Senem MUT
 • Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ
 • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
 • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
 • Araş. Gör. Pelin GÜR
 • Fizikçi Akan BAKKALOĞLU
 • Okutman Raif MUHTAROĞLU