Elektronörofizyoloji

Also available in: English

Programın açılma gerekçesi ve vizyonu
Nörolojik hastalıklar tüm dünya genelinde kalp damar ve onkolojik hasalıklardan sonra sıklıkla mortalite ve morbiditeye neden olan hastalıklardır. Sıklıkları giderek artmaktadır. Nöroloji alanında ayrıca santral sinir siteminin ve periferik sinir sisteminin hastalıkları ile ilgili bilinmeyenlerin hızla keşfi ve araştırmaları devam etmektedir. Bu hastaların teşhisi aşamasında elektronörofizyolojik tetkikler de oldukça önemlidir. Elektronörofizyolojik tetkikler sadece hastalıkların teşhis aşamasında değil normal elektronörofizyolojik fonksiyonların tespitinde de (öneğin çocuklarda işitme ve görme) sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bilindiği üzere elektronörofizyolojik tetkikler sağlık merkezleri laboratuarlarında ve nörobilim araştırma merkezlerinde uzman hekimler ve yetkin, eğitimli elektronörofizyoloji teknikerlerinden oluşan geniş bir ekip tarafından yürütülmektedir. Elektronörofizyoloji teknikerleri elektronörofizyolojik tetkiklerin yapıldığı tüm kuruluşlarda uzman hekim yönetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yardım eden sağlık personelidir. Ülkemizde elektronörofizyolojik testlere artan ihtiyaca karşılık bu hizmeti yerine getirecek olan tekniker sayısı sınırlıdır. Türkiye’de de elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır; sağlık alanında çalışan kurumların hızla arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu görülebilmektedir. Yüksekokulumuzda elektronörofizyoloji teknikerliği önlisans programı ile bu alanda çalışacak iyi eğitimli, yetkin elekronörofizyoloji teknikerleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Program Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. Amber Eker BAKKALOĞLU

Programdan mezun olacakların istihdam alanları
Mezunlar, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Psikiyatri, Pediatri, Göğüs hastalıkları ve Fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, elektronöromiyografi, uyarılmış potansiyel ölçüm laboratuarları ile uyku ve video EEG ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknisyeni olarak çalışabilirler.