Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
SMO113 Türk Dili I 2 0 2
ECH101 Eczacılıkta Temel Hesaplamar 2 0 2
ECH102 Organik Kimyada Temel Kavramlar 3 0 3
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
Toplam Kredi 23 4 23

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
ECH102 Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji 3 0 3
ECH104 Eczane Hiz. İlaç Bilgisi I 3 0 3
ECH106 İlaç Zehirleme Bilgisi 3 0 3
ECH108 Biyokimya 2 0 2
ECH110 Farmakoloji I 2 0 2
ECH150 Yaz Stajı I (15 iş günü) 0 0 0
Toplam Kredi 18 0 18

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
ECH201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi II 3 0 3
ECH203 İlaç Şekilleri Teknolojisi I 2 0 2
ECH205 Ecz Hizmetleri Uygulamaları Lab I 0 2 1
ECH207 İlaç Kimyası 3 0 3
ECH209 Eczane Hiz. İlkeleri ve Etik Kurallar 2 0 2
ECH211 Eczane Hizmetleri Yönetimi 3 0 3
ECH213 Farmakoloji II 2 0 2
Toplam Kredi 15 2 16

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
ECH202 Eczane İşletmesi Sistemleri 2 0 2
ECH204 Ecz. Kayıtları ve Stok Yöntemleri 2 0 2
ECH206 Tıbbi Bitkisel Ürünler 3 0 3
ECH208 İlaç Şekilleri Teknolojisi II 2 0 2
ECH210 Temel Eczane Uygulamaları 0 10 5
ECH212 Ecz Hiz. Uygulamaları Lab II 0 2 1
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
ECH214 Seçmeli Ders 2 0 2
Toplam Kredi 14 12 20

Ders İçerikleri

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0 ) 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 2)3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

ECH 101 ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR (2,0) 2
Ders içeriğinde ölçü sistemleri, konsantrasyon ifadeleri, çözünürlükle ilgili gerekli kontroller, ölçü araçları ve kullanımı, seyreltmeler ve alkol çevirmesi ile ilgili konular yer almaktadır.
Ölçü sistemleri – I (Metrik sistemlerde kullanılan ağırlık ve hacım ölçütleri), Ölçü sistemleri – II (Metrik sistemlerde kullanılan ağırlık ve hacım ölçütleri), Konsantrasyon ifadeleri – I / Temel Kavramlar, Konsantrasyon ifadeleri – II / Uygulamalar, Çözünürlük kontrolü – I /Temel Kavramlar, Çözünürlük kontrolü – II / Uygulamalar, Ölçü araçları, özellikleri ve kullanımı, Seyreltmeler, alkol seyreltmesi, Doz hesaplamaları, Pratik hesaplamalar

ECH 103 Organik Kimyada Temel Kavramlar (3,0) 3
Organik Kimyaya giriş, atomlar ve moleküller, kimyasal bağlar, asitlik ve bazlık, Alkanların ve sikloalkanların ve alkil halojenürlerin isimlendirilmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sağlık ve tıpta kullanımları, Alkenlerin yapısı, isimlendirilmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, polimerler ve alken ve polimer yapısındaki bileşiklerin sağlık ve tıpta kullanımları, Benzen ve diğer aromatikler: Yapıları ve isimlendirilmeleri, benzen ve türevlerinin kimyasal özellikleri, fenoller ve aromatik bileşiklerin sağlık ve tıpta kullanımları, Alkoller, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alkol ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Eterler, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, eter ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Optik izomeri I, giriş, tanımı R,S isimlendirme sistemi, Optik izomeri II, enansiyomerler, diastereomerler, optik izomerlerin tespiti, sağlık ve tıpta optikçe aktif bileşikler, Aldehit ve ketonlar, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, keto-enol tautomerizmi, aldehit ve ketonların sağlık ve tıpta kullanımları, Karboksilli asitler ve türevlerinin (asit anhidritler, esterler ve amidler) yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, karboksilli asit ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Aminler, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, baziklik, aminlerin sağlık ve tıpta kullanımları, Lipitler ve nükleik asitler, sağlık ve tıpta kullanımları, Şekerler, karbonhidratlar, sağlık ve tıpta kullanımları, Aminoasitler ve proteinler, sağlık ve tıpta kullanımları.

ECH 102 Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji (3,0) 3
Canlılar alemi ve mikrobiyoloji ile ilgili genel kavramlar, Mikroorganizmalarda hücre yapısı, Mikroorganizmalarda üreme ve metabolizma, Mikroorganizma konak arası ilişkiler, Normal mikrop florası ve mikroorganizmaların bulaşma yolları, Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili genel kavramlar,
Temel bağışık yanıt , Antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları, Tıbbi önemi olan bakteriyel hastalıklar-I, Tıbbi önemi olan bakteriyel hastalıklar-II, Tıbbi önemi olan mantar hastalıkları, Tıbbi önemi olan parazit hastalıkları, Tıbbi önemi olan virus hastalıkları-I, Tıbbi önemi olan virus hastalıkları-II.

ECH 104 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I (3,0) 3
İlaç bilgisine giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizasyonu ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri; Reçete değerlendirme ve ilaç verilirken dikkat edilecek hususlar; Kemoterapötikler; Kardiyovasküler ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar; Solunum sistemini etkileyen ilaçlar; Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar, İlaç bilgisine giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizasyonu ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, İlaç-ilaç etkileşmeleri, Reçete değerlendirme ve ilaç verilirken dikkat edilecek hususlar, I. Ara sınav, Kemoterapötikler I, Kemoterapötikler II, Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar I, Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar II, II. Ara sınav, Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar I, Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar II, Solunum sistemini etkileyen ilaçlar, Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar.

ECH 106 İlaç Zehirleme Bilgisi (3,0) 3
İlaç zehirlenmeleri, ilaç etkileşmeleri ve güvenli ilaç kullanımı konularının incelenmesi.
– Giriş, Tanımlar, Genel Kavramlar, – İlaçların Biyolojik Sistemde Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve İtrahı Zehirlenmelerde Etkili Olan Faktörler- Zehirlenmelerin Niteliğine Göre Sınıflandırılması – Akut Zehirlenme Tedavisi ve Antidot Kavramı Non-steroidal Antiinflamatuar İlaç Zehirlenmeleri, Vitamin Zehirlenmeleri, – Antidepresan İlaç Zehirlenmeleri- Antiepileptik İlaç Zehirlenmeleri – Antihipertansif İlaç Zehirlenmeleri – Bağımlılık Yapıcı Madde ve İlaç Zehirlenmeleri- İlaç Suistimali- Farmakokinetik İlaç-İlaç Etkileşmeleri- Farmakodinamik İlaç-İlaç Etkileşmeleri İlaç-Besin Etkileşmeleri- İlaç-Herbal Preparat Etkileşmeleri- İlaç-Alkol Etkileşmeleri- Hamilelik ve Süt Verme Dönemlerinde, Yenidoğan ve Çocuklukta Güvenli İlaç Kullanımı – Geriatride Güvenli İlaç Kullanımı – Kronik Hastalıklarda Güvenli İlaç Kullanımı

ECH 108 Biyokimya (2,0) 2
Hücre bileşenleri ve işlevleri, Karbohidratlar, yapıları, işlevleri, Lipidler, yapıları, işlevleri, Amino asitler, proteinler, yapıları, işlevleri, Enzimler, koenzimler, enzimatik aktivite, Nükleik asitler, hormonlar, Hücrede enerji üretimi, glikoliz, denetimi, Sitrik asit (TCA) döngüsü, denetimi, enerji bilançosu, Oksidatif fosforilasyon, Alternatif yollar, pentoz fosfat yolu, Glikoneogenez, glikojen sentez ve yıkımı, Amino asit katabolizması, üre döngüsü, Lipidlerin sentez ve yıkımı, keton cisimler, Protein sentezi, sentez sonrası modifikasyonlar.

ECH 201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi II (3,0) 3
Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; Endokrin ve üreme sistemini etkileyen ilaçlar; Üriner sistem ilaçları;Göz, kulak, burun, orofarinks ve deri ilaçları; Vitaminler; Aşılar; İntravenöz eklentiler; Yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler, Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar I, Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar II, Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Endokrin sistemi etkileyen ilaçlar, I. ara sınav, Üreme sistemini etkileyen ilaçlar, Üriner sistem ilaçları, Kulak, burun ve orofarinks ilaçları, Göz ve deri ilaçları, II. Ara sınav, Vitaminler, Aşılar, İntravenöz eklentiler, Yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler.

ECH 203 İlaç Şekkilleri Teknolojisi I (2,0) 2
Ders içeriğinde sıvı ilaç şekilleri ve yarı katı ilaç şekilleri ile ilgili konular yer almaktadır. İlaç Şekilleri – Genel Bilgiler, Sıvı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Sıvı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Sıvı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Yarı-katı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Yarı-katı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Yarı-katı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Sıvı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Yarı-katı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Sıvı ve yarı-katı ilaç şekillerine ilişkin örnekler ve değerlendirilmeleri.
rs Notları.

ECH 205 Eczane Hizmetleri Uygulamaları Lab. I (0,2) 1
Ders içeriği haftalara göre aşağıda verilmiştir. Demonstrasyon, Demonstrasyon, İlaç Kimyası Laboratuvarı madde, malzeme ve cihaz tanıtımı, Laboratuvar çalışma güvenliği, Kimyasal maddelerle çalışma, tartım, karıştırma, ısıtma, soğutma, Ayarlı çözelti hazırlama ve ayarlanması, Bitkilerin makroskobik incelenmesi, Bitki tozlarının mikroskobik incelenmesi, Bilinmeyen numune analizi, Sıvı ilaç şekilleri hazırlama çalışmaları, Yarı-katı ilaç şekilleri hazırlama çalışmaları, Sıvı ilaç şekilleri ve yarı-katı ilaç şekillerine ilişkin kontroller.

ECH 207 İlaç Kimyası (3,0) 3
İlaç kimyası, giriş ve kavramlar, Aktif ilaç kavramı, Reseptörler, ilaç-reseptör etkileşmeleri, Yapı-aktivite ilişkileri, Çözünürlük, Partisyon Katsayısı, İyonizasyon, Biyoizosteri, İlaç Metabolizması, Metabolizma ve ilaç moleküllerinde örnekler, Sinir Sistemine etkili ilaçların sınıflandırılması, sedatif, hipnotik, trankilizan ve antidepresan ilaç grupları, Analjezik-antiinflamatuar ilaçlar, antitussif ve ekspektoranlar, Kalp-Damar Sistemine Etkili İlaçların sınıflandırılması, antihipertansif ilaçlar, antianjinal ilaçlar, Antikoagülan ilaçlar, diüretikler, su-tuz dengesi bozuklularında kullanılan ilaçlar, Kemoterapötik İlaçların sınıflaması, antiseptik dezenfektanlar, antibiyotikler, Antiprotozoal, antihelmintik, antiviral ve antikanser ilaçlar, Vitaminler, karbonhidratlar, Aminoasitler ve proteinler, sağlık ve tıpta kullanımları.

ECH 209 Eczene Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kurallar (2,0)2
Eczane teknikerliği mesleğinin görev alanı, mesleki etik kurallar, etik sorunlara ilişkin örnek olaylar, Eczane teknisyeninin görev alanları, sorumlulukları ve yetkileri, Temel etik kavramların tanımları, Etik ve ahlak, Etik ve felsefe, Etik ve hukuk, Sağlık mesleklerinde etik alanının önemi, Sağlık mesleklerine özel temel etik ilkeler, Eczacı-eczane teknikeri iletişimi, Eczane teknikeri-hasta iletişimi, Deontoloji ve eczane personeline özel etik kurallar, Etik karar verme süreci, Eczane teknikerliği etik kuralları, Etik ilkelere ilişkin örnek olay çözümlemesi,Etik ilkelere ilişkin örnek olay çözümlemesi.

ECH 211 Eczane Hizmetleri Yönetimi (3,0) 3
Türk sağlık sistemi, sistemde eczanelerin yeri, eczacılık hizmetleri, eczacılık hizmetlerinin paydaşları, eczane teknikerinin sorumlulukları, Türk sağlık sistemi ve sistemde eczanenin ve eczacılık hizmetlerinin yeri, Eczane ve eczacılık hizmetlerine giriş, Serbest Eczaneler ve sundukları hizmetler, Hastane Eczaneleri ve sundukları hizmetler, Eczane personeli ve bu bağlamda eczane teknikerinin yeri, Eczacılık hizmetlerine ilişkin temel beceri ve sorumluluklar, Yönetim fonksiyonları, Hizmet işletmelerinde yönetim, Eczane teknikeri ve halkla ilişkiler, Eczane teknikerinin mesleki imajı, Müşteri türleri, Eczane teknikeri ve müşteri ilişkileri yönetimi, Eczaneden sunulan hizmetlerin kalitesi, Zaman Yönetimi.

ECH 202 Eczane İşletmesi Sitemleri (2,0) 2
İşletme sistemi, eczane işletmesi, üretim, eczaneler için pazarlama, örgütsel yapı ve davranış, Ekonomik yaşam ve işletme, İşletmenin amaçları, gelir ve giderleri, işletme türleri,İşletme sistemi, Eczane işletmesi (tanımı, yapısı ve çevresi), Üretim ve ilişkili kavramlar, Karar vermede nicel yöntemler, Eczane işletmelerinde stratejik planlama, Teknoloji ve bilgi sistemlerinin yönetimi, Eczaneler için pazarlama kavramı, tanım ve önemi, Pazarlama bilgi sistemi, Pazar ve pazarlama karması, Örgütsel Yapı ve Davranış, Eczanelerde pazarlama ve tüketici haklarının korunması, İşletme yaklaşımlarında son gelişmeler.

ECH 204 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi (2,0) 2
Stok tanımı, eczanede tutulan kayıtlar, stok sistemleri, dönem sonu envanter değerleme, Eczanede rutin tutulan defterler ve kayıtlar, Stok nedir?, Stok kontrolünün tanımı, önemi, yararları, İşletmelerde stok tutarını belirleyen faktörler, Stok kontrolünün seçim tekniği, ABC yöntemi, Stokların fonksiyonlarına göre kontrolü, Stok sistemleri, Maliyetlerin matematiksel modelle açıklanması, Stoksuzluk giderlerine karşı modeller, Envanterin tanımı, envanter defteri ve listeleri, Olasılıklı envanter modelleri, Dönem sonu envanter değerleme işlemleri, Stok kontrolüne ilişkin problem çözümlemeleri, Stok kontrolüne ilişkin problem çözümlemeleri.

ECH 206 Tıbbi Bitkisel Ürünler (3,0) 3
Tıbbi Bitki botaniği, Makroskobik ve mikroskobik teşhis, Bitkilerin ve drogların adlandırılması, sınıflandırılması,tıbbi bitkiler, Bitkisel ürünlerin saklanması, Bitkisel ürünlerde temel kavramlar, Bitkilerin içerdiği maddeler, Bitkisel ilaçlarda kullanılan dozaj şekilleri, Bitkisel ilaç, Fitoterapi, Bitkisel ürünlerin hazırlanması ve standardizasyonu, Bitkisel ürünlerde yapılan analizler, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler, Bitki çayları ve hazırlama metotları, Bitki çayları ve hazırlama metotları.

ECH 208 İlaç Şekilleri Teknolojisi II (2,0) 2
Steril Ürünler –I, Steril Ürünler –II, Katı ilaç şekilleri –I, Katı ilaç şekilleri – II, Biyoeşdeğerlik / Biyoyararlanım, Stabilite, Kozmetik Ürünler, Radyofarmasötik Ürünler, Biyoteknolojik Ürünler, Tıbbi Cihazlar

ECH 210 Temel Eczane Uygulamaları (0,4) 2
Ders içeriğinde eczane yerleşimi ve düzeni, depo kontrolü, eczane denetimi ile ilgili temel hususlar ve eczanelerde kullanılan temel bilgisayar programlarının uygulamaları ile ilgili konular yer almaktadır. Eczane Yerleşimi – Giriş, Eczane Yerleşimi – İlaç Yerleşimi ve Düzeni, Eczane Yerleşimi – Laboratuvar Yerleşimi ve Düzeni, Eczanede Depo Kontrolü Çalışmaları – 1, Eczanede Depo Kontrolü Çalışmaları – 2, Eczane Denetiminde Düzenlemeler – 1, Eczane Denetiminde Düzenlemeler – 2, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları – 1, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları – 2, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları –3,

ECH 212 Eczane Hizmetleri Uygulamaları Lab. II (0,2) 1
Demonstrasyon, Demonstrasyon, Örnek ilaç molekülünün sentezi ve saflaştırılması, İlaç etken maddelerinde fiziksel sabiteler ve örnek çözümler, Kalitatif ilaç analizi prensipleri ve örnekleri, Kantitatif analiz prensipleri ve örnek ilaç molekülünde miktar tayini, Bitkilerin morfolojik incelenmesi, Bitkilerin familya, cins ve tür tayinleri,
Bitki çayları, hazırlama metotları- İnfüzyon, dekoksiyon, Steril ürünler hazırlama çalışmaları, Optimal maliyet analizi

ECH 214 Seçmeli Dersler (2,0) 2

ECH 150 Yaz Stajı 1 (0,0) 0

AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2-0) 0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO 113 Türk Dili I (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ECH 110 Farmakoloji I (2, 0)2
Farmakolojinin genel tanımı, farmakolojinin dalları, ilaç geliştirme aşamaları, ilaçların kaynakları, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, absorbsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon ile ilgili bilgiler, reseptör nedir ve reseptör tipleri, ilaçların etki mekanizmalrıi doz-cevap ilaikisi, ilaç etkisini değiştiren faktörlet, ilaçlara ait istenmeyen etkiler , otakoidler ve kemoterapötik ilaçlar.

ECH 213 Farmakoloji II (2, 0)2
Santral sinir sitemine etki eden ilaçlar, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, kardiyovasküler sisteme etki eden ilaçlar, solunum sistemine etki eden ilaçlar, endokrin siteme etki eden ilaçlar, gastro intestinal sisteme etkili ilaçlar, sıv-elektrolit denge bozukluğunda kullanılan ilaçlar .