Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
EBO101 Ebelik Esasları I 2 1 3
EBO103 Doğum Bilgisi I 2 1 3
EBO105 Farmakoloji 2 0 2
EBO107 Genel Beslenme 2 0 2
EBO109 Histoloji ve Embriyoloji 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
Toplam Kredi 19 4 20

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
EBO102 Ebelik Esasları II 2 6 6
EBO104 Doğum Bilgisi II 2 6 6
EBO106 Çocuk Sağlıgı ve Hastalıkları 2 1 3
EBO108 Mikrobiyoloji 3 0 3
Toplam Kredi 13 13 22

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
EBO201 Ebelik Esasları III 2 10 7
EBO203 Doğum Bilgisİ III 2 10 7
EBO205 Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2
EBO207 Parazitoloji 3 0 3
EBO209 Biyokimya 2 0 2
Toplam Kredi 11 20 21

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
EBO202 Dönem Uygulaması 0 17 13
SMO208 Akıllı İlaç Kullanımı 1 0 1
Toplam Kredi 7 17 20

Ders İçerikleri

SMO107 İngilizce
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

EBÖ 101 EBELİK ESASLARI-I
İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, EBElikle İlgili Temel Kavramlar, Birey ve Hastane Ortamı, Enfeksiyon Kontrolü, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hareket Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşamsal Bulgular, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Solunum Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Sıvı Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), Perioperatif Bakım, EBElik Süreci.

EBÖ 103 DOĞUM BİLGİSİ I
GEBElikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri; doğum öncesi bakımın önemi ve amacı; doğum öncesi izlem; doğum öncesi hizmetlerde EBEnin rolü; gEBElikte risk faktörleri; önceden var olan riskli durumlar; fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler; birinci trimester kanamaları; üçüncü trimester kanamaları; gEBEliğin neden olduğu hipertansiyon; hiperemezis gravidarum; çoğul gEBElik; erken doğum tehdidi; miyad geçmesi; polihidroamniyoz – oligohidroamniyoz; gEBEliğin neden olduğu üriner enfeksiyonlar; korioamnionitis; erken membran rüptürü; gEBElikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler; gEBElikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi; gEBElikte beslenme.

EBÖ 105 FARMAKOLOJİ
Öğrencilere farmakolojinin temel konseptleri hakkında bilgi vermek ve farmakolojinin kendi hayatında ve mesleki uygulamalarındaki önemini kavratmak.

EBÖ 107 GENEL BESLENME
Sağlığın Korunmasında Beslenmenin Önemi, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Enerji Gereksinmesi, Proteinler, Yağlar, Karbonhidratlar, Besin Grupları, Özel Durumlarda Beslenme.

EBÖ 109 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
Embriyolojinin anlamı, tarihçesi ve embriyoloji terimleri, kadın ve erkek üreme sistemi organları, gametogenez, ovulasyon, implantasyon, fetüs dönemi, plasenta ve fetal zarlar, çoğul gEBElikler, kromozomlar ve genetik, kromozom anomalileri, teratoloji, insan doğum defektleri (konjenital malformasyonlar) Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması, hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma, çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri, dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri, epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO104 Fizyoloji
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

EBÖ 102 EBELİK ESASLARI-II
İnsan, Sağlık, Hastalık, Kadın, Aile Kavramları Bireyin Ağrı ve Acıyla Baş Etmesinde EBEnin Rolü, Uyku Ve Dinlenme Gereksiniminin Karşılanmasında EBEnin Rolü,Yara Bakımında EBEnin Rolü, Güvenli Hastane Ortamının Sağlanmasında EBEnin Rolü Hasta Kabulü ve Taburculuğunda EBEnin Rolü Bireyin Hareket Gereksinimlerinin Karşılanmasında EBEnin Rolü Yaşam Bulgularının Ölçülmesi, Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, Enfeksiyon Kontrolünde EBEnin Rolü Bireysel Hijyen Gereksinimlerinin Karşılanmasında EBEnin Rolü Kayıp ve Ölümde EBEnin İşlevleri Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrasında EBEnin İşlevleri Solunum Sistemi Uygulamaları ve EBEnin İşlevleri Oral ve Parenteral İlaç Uygulamaları Bireyin Sıvı Gereksiniminin Karşılanması ve EBElik İşlevleri Kan Transfüzyonu ve EBEnin Sorumlulukları Sahli Aygıtı ile Hemoglobin Değeri Belirleme.

EBÖ 104 DOĞUM BİLGİSİ II
Doğum öncesi izlem, gEBElikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler, gEBElikte anne ve fetüsün sağlığının yükseltilmesi, gEBElikte beslenme, fetal sağlığın değerlendirilmesi ve riskli gEBElikler. Normal Doğum Eylemi, Riskli Doğum Eylemi, Normal Doğum Eyleminde İzlem, Riskli Doğum Eyleminde İzlem.

EBÖ 106 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİLGİSİ
Çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sorunları, çocuğun büyüme ve gelişmesine etki eden etmenler, yaşlara göre büyüme gelişme, çocuğu ve ailesini etkileyen krizli durumlar, hasta çocuk, aile ve hemşire, ülkemizde çocuk ölümleri ve sakatlıklarına neden olan önemli sağlık sorunları, yüksek riskli yeni doğan, çocukta ilaç uygulamaları, solunum sistemi sorunu olan çocuk, genito üriner sistem sorunu olan çocuk, kan elementlerine yönelik sorunu olan çocuk, gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk, nörolojik sorunu olan çocuk, kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk, konjenital kalp hastalığı olan çocuk, onkolojik sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, klinik uygulamaya uyum, Hemşirelik planı geliştirme ve uygulama.

EBÖ 108 MİKROBİYOLOJİ
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı, bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri. Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Mantarların genel özellikleri, tıbbi önemi olan maya ve küfler. Antibiyotik etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı oluşan direnç mekanizmaları.

EBÖ 205 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

EBÖ 207 PARAZİTOLOJİ
Laboratuvarda gaita,kan ve diğer vücut sıvılarındapreperat hazırlayarak, parazit incelenmesi yapmak. 1- Gaita preperatı hazırlayarak, parazit incelemesi yapmak 2-Kan ve diğer vücut sıvılarından preperat hazırlayarak parazit incelemesi yapmaktır.

EBÖ 209 BİYOKİMYA
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

SMO202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanilması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

SMO 208 AKILLI İLAÇ KULLANIMI

EBÖ 202 DÖNEM UYGULAMASI