Ebelik Teknikerliği

Also available in: English

Programın açılma gerekçesi ve vizyonu
Ebelik, Ana–Çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilkyardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma aileye, bireye sağlık hizmeti veren doğum, ölüm istatistiklerini toplayan verileri değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan insani ve ahlaki davranışları ile örnek, yüksekokuldan mezun olan sağlık personelidir. Ülkemizdeki ihtiyaca karşılık bu hizmeti yerine getirecek olan Ebe sayısı sınırlıdır. Türkiye’de de Ebelik unvanını alan mezun sayısı sınırlıdır; sağlık alanında çalışan kurumların hızla arttığı günümüzde önemli bir istihdama çığının olduğu görülebilmektedir. Yüksekokulumuzda Ebelik lisans programı ile bu alanda çalışacak iyi eğitimli, yetkin Ebeleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olacakların istihdam alanları
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, Üniversite hastanelerinde, Sağlık ocaklarında, Sağlık evlerinde, Ana-çocuk sağlığı ve Üreme sağlığı merkezlerinde, Aile hekimliği birimlerinde, Toplum sağlığı merkezlerinde, akademisyen olarak üniversitelerde özel sektörde çalışabilirler..

Dr. Tuğçe BALCI
Program Koordinatörü