Yaşlı Bakım

Also available in: English

Programın açılma gerekçesi “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir. Dünyada ve Türkiye’de ve KKTC’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye nüfusunun %6,8ni yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yapılan projeksiyonlar bu oranın artarak % 10 nun üstüne çıkacağını göstermektedir. Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır.

Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır. Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.

Artan yaşlı nüfus ve bu nüfusun bakım gereksinimlerine karşın Türkiye’de ve KKTC’de bu gereksinimi karşılayacak, yaşlıya hizmet kurumları ile yaşlı sağlığı, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonel ara bakım eleman sayısı çok yetersizdir. KKTC’de ise hiç yoktur. Bu programın amacı, bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Yrd. Doç. Dr. Meryem GÜVENİR
Program Koordinatörü