Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Also available in: English

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan
Program Koordinatörü