Patoloji Laboratuvarı Teknikerliği

Also available in: English

Günümüzde hastalıkların kesin tanısına ulaşmada histopatolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Bu programın açılma amacı, günümüzde patoloji alanında uzman hekimlerin sayısı ile orantılı olarak yardımcı sağlık personeli olan tekniker sayısı artışına katkı sağlamaktır. Bu program ile devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır. Doğru preparasyon, en kısa zamanda doğru tanı prensibinden hareket ile çalışan patoloji laboratuvarlarında, gün geçtikçe artan materyal sayılarına ve yeni geliştirilen bir çok tekniğe hakim eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır. Bu program ile patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarında organların, dokuların ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek, tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabile , donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hanife Özkayalar
Program Koordinatörü