Optisyenlik

Also available in: English

Bu program ile optik müesseselerde istihdam edilecek, eğitimli ve deneyimli elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalıştıkları optik müesseselerde görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen diyoptri, optik merkez, aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak, teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre sağlıklı olarak hazırlama bilgi ve becerisine sahip olurlar. Optisyenlik programının açılma vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen optisyenlerin yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

Doç. Dr. Koray Karadayı
Program Koordinatörü