Doç. Dr. Özen AŞUT

Doç. Dr. Özen Aşut, İzmir Amerikan Kız Koleji’nden ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1970- 74 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (HÜTF) iç hastalıkları uzmanlık eğitimi gördü. 1974 yılında HÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan iç hastalıkları uzmanlığı, 1979’da HÜTF Toplum Hekimliği Bilim Dalı’ndan halk sağlığı uzmanlığı unvanlarını aldı. 1975-79 arasında HÜTF Toplum Hekimliği Etimesgut ve Çubuk Eğitim ve Araştırma bölgelerinde çalıştı ve tıp öğrencileri ve uzmanlık öğrencilerine yönelik alan eğitimlerinde yer aldı. 1990’da doçent oldu.

Halk sağlığı alanında ağırlıklı olarak tütün kontrolü, kronik hastalıklar ve yaşlılık sağlığı ve sorunları konularında çalıştı. 1995’ten sonra hekimlere yönelik tütün kontrolü ve sigara bağımlılığı tedavisi ile pratisyen hekimlik eğitimi alanlarında yoğunlaştı. Çok sayıda kursta eğitici olarak yer aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası tütün toplantısına katıldı.
2001-2002 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü danışman ve konsültanı olarak çalıştı. “External Evaluation of the European Health Care Reforms- Report of an Independent External Evaluation of Health Care Reform Programmes” adlı rapor WHO Regional Committee for Europe Meeting (Copenhagen, 16-17 September 2002) adlı toplantıda sunuldu.

2006-2014 arasında çeşitli projelerde çalıştı. 2006-2007’de Cinsel Yolla Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar ve HIV ile İlgili Hizmet Araştırması (Operational Research on Key STDs and HIV in Turkey – ORKSH) adlı projede, proje uzmanı olarak ve 2008-2014 arasında tütün kontrolüyle ilgili 5 projede koordinatör ve danışman olarak çalıştı.

Hekim ve Sigara, Sağlıkta 30 Yıl adlı kitapları ve tütün ve tıp eğitimi üzerine kitap bölümleri bulunmaktadır.

Nisan 2015’ten beri Yakın Doğu Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır; 1 Nisan 2016’dan beri tamgün çalışmaktadır.