İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Also available in: English

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılaşma gibi etkenlere paralel olarak imalat, inşaat, enerji sektörleri de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Günümüzde bir çok yeni hizmet alanlarının kurulması ve hizmete açılması, üretim teknolojilerinin gelişmesi veya ygınlaşması iş sağlığı ve güvenliği alanında eleman ihtiyacını arttırmıştır.

Ayrıca günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği yasal bir sorumluluktan öte çalışma hayatının temelini oluşturmaktadır.

İşyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalığı risklerinin artması, bu konulardaki sorunları çözmede kalifiye eleman açığını ortaya koymaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterlikleri arttırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamak gerekmektedir. Programın genel amacı iş sağlığı ve güvenliği eğitimine güncel yaklaşımlar getirmek; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olmak; çalışanı, iş vereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmektir.

Bölüm Koordinatörü
Avukat Aziz GÜRPINAR