Uzm. Dr. Pınar GELENER

Also available in: English

1984 yılında Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs’ta doğdum. 2001 yılında Türk Maarif Kolejinden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım ve 2007 yılında mezun oldum. Dört yıllık nöroloji asistanlığı eğitimi sonrası, 2012 yılında SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji uzmanı unvanını aldım. “İdyopatik İntrakranial Hipertansiyon Hastalarının Klinik Takip ve Tedavi özellikleri” isimli nöroloji uzmanlık tezimi o dönem çalıştığım hastanenin özelleşmiş baş ağrısı merkezinde tamamladım. Uzmanlık eğitimim boyunca, baş ağrısı hastalarında periferik sinir blokajı uygulamaları ve botulinum toksini uygulamaları üzerinde aktif olarak çalıştım. 2012 yılında Türk Nöroloji Derneğinin düzenlediği sınavda başarılı olarak yeterlilik belgesi almaya hak kazandım. 2014 yılında Avrupa Nöroloji Derneğinin düzenlediği Avrupa Board Sınavında başarılı olarak “Fellow of the European Board of Neurology” unvanını aldım.

Eylül 2016 dan beridir Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Girne Üniversitesi Tıp fakültesi Anabilim Dalında nöroloji uzmanı ve araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktayım. Özel ilgi alanım Elektromiyografi, Baş ağrısı ve Baş ağrısı hastalarında minimal girişimsel işlemlerledir. Bugüne dek uluslararası ve ulusal konferanslarda 5 sözel bildiri ve birçok poster bildirim bulunmaktadır. Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış ve taranan toplamda 17 adet yayın ve makalem bulunmaktadır. Orijinal makalelerimin çoğu beyin damar hastalıklarının akut tedavileri ve baş ağrısı hastaları üzerinedir. 2017 yılının sonu itibariyle 25 atıfım bulunmaktadır.