Yrd. Doç. Dr. Yusuf MÜLAZİM

Also available in: English

Yusuf Mülazim, 30 Haziran 1985 yılında Lefkoşa’da doğdu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp, aynı bölümde doktora derecesini 2011 yılında aldı.

2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Organik Kimya Laboratuarı ve Polimer Kimyası Laboratuarı’nda Kısmi Zamanlı Asistanlık yapıp, doktora çalışmaları sırasında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Üniversite projelerinde araştırmacı olarak aktif rol aldı.

2011-2012 Güz Dönemi’nden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. 2013 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; hibrit kaplamalar, sol-jel tekniği, UV ışınları ile sertleşebilen polimerik malzemeler, hidrofobik ve oleofobik yüzeyler, bor içeren kaplamalar, nötron absorplayan malzemeler ve hidrojeller olarak sıralanabilir. Yusuf Mülazim’in uluslararası indekslerin (SSCI) kabul ettiği hakemli dergilerde yayınlanmış 13 makalesi ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 10 bildirisi bulunmaktadır.