Çocuk Gelişimi

Also available in: English

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilere çocuk gelişimcilerinin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, çocuk gelişimi alanında kendini geliştiren, bu alandaki eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen çocuk gelişimcileri yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi Bölümü, öğrencilerinin nitelikli bir çocuk gelişimci ve araştırmacı olabilmelerine de hedeflemektedir. Bölüm anaokul ve çocuk kulüplerinde görev yapacak olan çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Program Koordinatörü
Buğçe ÖZER