Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
FİZ101 Genel Fizik 3 2 4 5
BCT103 Biomedikal Cihaz Tek. Giriş 1 1 2 2
BCT105 Devre Analizi 2 3 4 4
BCT107 Elekt. Ölçme Tek. ve İş Güvn. 2 2 3 3
BCT109 Tıbbi Endstrümentasyon 2 2 3 3
BCT111 Tedavi Cihazları 2 2 3 3
Toplam Kredi 22 12 29 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, MilliMücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

SMO 105 Temel Matematik
Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir

FİZ101 Genel Fizik
Bu dersin iki ana hedefi vardır:mekaniğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamak. Bu amaçlara ulaşmak için, dersin içeriği sağlam fiziksel tartışmalar üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, Biomedikal cihaz teknoloji öğrencilere sevdirmek için diğer bilim dalları üzerindeki rolü, pratik örneklerle gösterilmeye çalışılmaktadır

BCT 103 Biyomedikal Cihaz Teknolojisine Giriş
Tıbbi Cihazların ve Biyomedikalin Tarihsel Gelişimi, Biyomedikal Mühendisliğinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi, Biyomühendislik, Medikal Mühendislik ve Klinik Mühendisliği, Ülkemizde Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin Eğitim ve Sektördeki Durumu, Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin İstihdam Alanları, Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları, Medikal cihazların sınıflandırılması, Biyomedikal İşaretler, Biyomedikal Dönüştürücüler ve elektrodlar, Dönüştürücü özellikleri ve ölçüm üzerindeki etkileri, Tıbbi enstrümantasyon sistemi, Tıbbi enstrümantasyon sistemi, Aksiyon potansiyelinin oluşumu ve yayılması ve Biyoelektrik Potansiyellerin Ölçülmesi konuları

BCT 105 Devre Analizi
Meslek derslerinin anlaşılmasına yardımcı olacak doğru akımla ilgili temel elektrik-elektronik ilke ve teoremlerini uygulayabilmektir

BCT 107 Elektronik Ölçme Tekniğive İş Güvenliği
Temel kavramlar, laboratuvar tanıtımı, temel ve türetilmiş birimler, birim standartlar,hatalar ve static karakteristikler, Ölçü hatalarının istatistik analizi,ölçmeleri-Döner bobinli Galvonametre,DCAmpermetre, Direnç ölçmeleri ve ohmmetreler, Elektrodinamik ölçü aleti,elektrostatik voltmetreler ,döner mıknatıslı ölçü aleti,Ölçütransformatörleri, Güç vee nerji ölçümü ,İş Güvenliği tanımı,iş kazası ve tehlikeli durumlar,Elektrik akımının insan üzerindeki tesirive hata akımı devresi

BCT 109 Tıbbi Enstrümentasyon
Fizyolojik büyüklüklerin ölçüm yöntemlerini öğrenmek

BCT 111 Tedavi Cihazları
Enfeksiyon (Infizyon/Intravenöz) sıvı gönderme cihazları, Enjeksiyon (Infizyon/Intravenöz) sıvı gönderme cihazlarının mekanik arızaları, Enjeksiyon(İnfizyon/İntravenöz)sıvıgöndermecihazlarınınelektrikselve elektronik arızaları, Oksijen tedavi sistemlerinin kurulumu, Oksijen tedavi sistemlerinin mekanik arızaları, OksijenTedavi Sistemlerinin elektriksel ve elektronik arızaları, Oksijen tedavi sistemlerinin sökümü, Diş ünitelerinin kurulumu, Diş ünitelerinin mekanik arızaları, Diş ünitelerinin elektronik arızaları.


II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
BCT102 Elektronik 1 3 1 4 4
BCT104 Arıza Giderme 1 1 2 2
BCT108 Bakım ve Sarf Malzeme 2 0 2 2
BCT110 Dijital Elektronik 2 3 4 4
BCT112 Bilgisayar Programlama 2 2 3 3
BCT114 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 2 2 2
BCT116 Alternatif Akım Devre Analizi 2 2 3 3
BCT118 Kontrol Sistemleri 2 2 3 3
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 22 13 30 30
BCT 102 Elektronik 1
Bu derste öğrenci analog ve sayısal devre elemanlarını ayırt edip hesaplama ve tasarım yapabilecektir.
1. İletken, yalıtkan ve yarı iletken kavramlarını açıklar, 2. Analog devre elemanlarını açıklar, 3. Sayı sistemlerini Açıklar, 4. Sayısal devreleri açıklar

BCT 104 Arıza Giderme
Arıza tespiti yapmak ve giderme yöntemlerini açıklamak

BCT 108 Bakım ve Sarf Malzeeme
Bakım yapabilme ve Sarf Malzeme ayırt etme yeterliliklerinin kazandırılması

BCT 110 Dijital Elektronik
Bu derste öğrencilerin, dijital elektronik ile ilgili temel kavramları kavrayabilme, dijital mantık devreleri ile ilgili sayı sistemlerini tanıyabilme,mantıksal devrelerin işleyişini kavrayabilme, bileşimsel devrelerin (combinational) çalışması ve kullanılışını kavrayabilmesi amaçlanır

BCT 112 Bilgisayar Programlama
Öğrencilere, bilgisayar destekli analiz ve tasarım kavramlarını tanıtmak, Proteus tasarım simülatörü ortamında, mikrodenetleyici tabanlı elektronik – kontrol sistemlerinin tasarımlarını, analizlerini ve PCB tasarımılarını öğretmek ve uygulamalar yaptırmak, açık kaynaklı Arduino geliştirme ortamında mikrodenetleyici programlamasını ve uygulamalarını yaptırmak, sıcaklık, ışık, basınç, gaz vb sensörlerin kullanımı ile ölçümler yaptırmak ve kontrol işlemleri gerçekleştirmek, Autocad çizim programının kullanımı öğretmek ve özellikle elektrik tesisatlarının çizimi ile ilgili uygulamalar yaptırmak

BCT 114 Bilgisayar Destekli Tasarım
Öğrencilere, bilgisayar destekli analiz ve tasarım kavramlarını tanıtmak, Proteus tasarım simülatörü ortamında, mikrodenetleyici tabanlı elektronik – kontrol sistemlerinin tasarımlarını, analizlerini ve PCB tasarımılarını öğretmek ve uygulamalar yaptırmak, açık kaynaklı Arduino geliştirme ortamında mikrodenetleyici programlamasını ve uygulamalarını yaptırmak, sıcaklık, ışık, basınç, gaz vb sensörlerin kullanımı ile ölçümler yaptırmak ve kontrol işlemleri gerçekleştirmek, Autocad çizim programının kullanımı öğretmek ve özellikle elektrik tesisatlarının çizimi ile ilgili uygulamalar yaptırmak

BCT 116 Alternatif Akım Devre Analizi
Alternatif akım ile ilgili genel tanımları, R, Lve C ‘nin sinüzoidal kaynağa gösterdiği tepkiyi, sinüzoidal büyüklüklerin kompleks düzlemde gösterilmesini, rezonansı ve üçfazlı devreleri kavrayabilmektir

BCT 118 Kontrol Sistemleri
Genel kontrol ilkeleri ve kontrol modlarını kavrayabilme servo-mekanizmalarda kullanılan elemanları ve senkro elemanların yapısını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme D.A.ve A.A. motorları açık devre ve kapalı devre hız kontrollerini kavrayabilme,işlemsel yükselteçlerle PID kontrolü kavrayabilme

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

TUR 102 Türk Dili 2

  • Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
  • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
  • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
  • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
BCT201 Elektronik 2 2 0 2 4
BCT203 Mikroişlemciler 3 2 4 4
BCT205 Elektromekanik 3 2 4 4
BCT207 Yaşam Destek Cihazları 3 1 4 3
BCT209 Tıbbi Görüntüleme Cihazları 3 2 4 4
BCT211 Fizyolojik Sinyal İzleyicileri 2 1 3 3
BCT213 Cihaz Kurulum ve  Sökümü 1 1 2 3
BCT215 Programlanabilir Denetleyiciler 2 2 3 3
BCT217 Staj 0 0 0 1
BCT219 Bitirme Projesi 0 0 1 1
Toplam Kredi 19 11 27 30

BCT 201 Elektronik 2
Endüstriyel uygulamalardan günlük yaşamımızdaki çeşitli cihazlara kadar pek çok alanda kullanılan yarıiletken güç elektroniği elemanlarının yakından tanınması. Bu elemanlar kullanılarak yapılan elektriksel güç dönüşümünün mantığının kavranması. Bu dönüştürücü devrelerinin yapıları, çalışmaları ve kullanım alanlarının öğrenilmesi.

BCT 203 Mikroişlemciler
Mikroişlemci sistemlerinin, organizasyonunun ve mimarisinin, programlama tekniklerinin anlaşılmasının, programların hatasının bulunması ve programlama dillerinin öğretilmesidir. Ders, mikroişlemcinin içyapısı, komut kümesi, mikroişlemci zamanlama diyagramları, makine ve komut çevrimleri konularını da içermektedir. Bellek adresi veya giriş/çıkış port adresi çözümlemesi. Bellek ve giriş/çıkış tasarımı içeren temel mikroişlemci arabirimlerinin tasarlanması. Mikroişlemci çevre birimlerinin arabirim ve programlanması. Mikroişlemci temelli sistem uygulamaları

BCT 205 Elektromekanik
Bu ders öğrencilere enerji dönüşüm temelleri, transformatör modellenmesi ve testi, doğru akım makinelerinin karakteristikleri, çalışma prensipleri ve hız kontrolü konularını öğretmeyi amaçlamaktadır

BCT 207 Yaşam Destek Cihazları
Yaşam destek cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir bakımlarını yapabilir

BCT 209 Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Tıbbi görüntülemeye ait terimleri, röntgen esaslı görüntüleme cihazlarını, ultrason cihazları ve yapısı, endoskoplar ve yapısını bilir

BCT 211 Fizyolojik Sinyal İzleyicileri
Fizyolojik işaretlerin kaynaklarını çeşitlerini öğretmek bu işaretleri işleyen cihazların yapı ve prensiplerini öğretmektir

BCT 213 Cihaz Kurulum ve Sökülümü
Cihaz Kurulum ve sökümü yapabilmek

BCT 215 Programlanabilir ve Denetleyiciler
Endüstriyel otomasyonun temel cihazlarından biri olan PLC ve çevre birimlerinin kullanımı ve programlanmasının detaylı olarak öğrenilmesi ve uygulanmasıdır

BCT 217 Staj
Öğrencinin alanı ile ilgili öğrendiği bilgileri pratikte kullanmasını sağlamaktır

BCT 219 Bitirme Projesi
Mesleki beceri yetkinliği kazandırmak


IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
BCT202 Tıbbi Tehlil Cihazları 3 1 5 5
BCT204 Mikrodenetleyici Uygulamalar 2 1 3 4
BCT206 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 3 2 3 3
BCT208 Bitirme Projesi  0 6 3 3
BCT210 Sterilizasyon Cihazlari 1 1 2 2
BCT212 Sistem Analizi ve tasarımı 2 1 3 4
BCT214 Sensözrler ve Transduserler 2 3 3 4
BCT216 Mesleki İngilizce  2 0 2 2
BCT218 Lazer İlkeleri 3 0 3 3
Toplam Kredi 18 15 27 30

BCT 202 Tıbbi Tahlil Cihazları
Tıbbi tahlil cihazlarının bakım ve onarımını yapmak

BCT 204 Mikrodenetleyici Uygulamalar
Mikrodenetleyici tabanlı sistem geliştirmek için gerekli tüm işlemler

BCT 206 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Kesit görüntüleme modalitelerinin yapılarını çalışmalarını anlamak bakım onarımlarını yapmak

BCT 208 Bitirme Projesi
Mesleki beceri yetkinliği kazandırmak

BCT 210 Sterilizasyon Cihazları
Sağlık kuruluşlarındaki sterilizasyon birimlerini ve bu birimlerdeki sistemleri öğrenmek, uygulamak

BCT 212 Sistem Analizi ve Tasarımı
Bir projenin yapılabilirliğini ortaya koymak için gerekli verileri toplayarak önceden yapılan benzeri çalışmalarını inceleyerek tasarım kriterlerini değerlendirir

BCT 214 Sensörler ve Transdüserler
Bu dersler çeşit algılayıcı,ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

BCT 216 Mesleki İngilizce
Bu dersin amacı;öğrencileri turizm ve otelcilik alanında İngilizce konuşulan ortamlarda kullanabilecekleri terminoloji ve ingilizce yapılarla donanımlı hale getirmek ve bu sayede iş aramada onları öne çıkaracak İngilizce bilgi düzeylerini yükseltmektir

BCT 218 Lazer İlkeleri
Lazer ilkeleri dersin detemeli ışık üretimi ve yükseltimesi anlatılacaktır. Lazer çalışma ilkeleri molekül ertızık, katıhaltızığı ve de fizikel optik ele alınacaktır.Dersi alan öğrencileri lazerlerin çalışma ilkelerini ve kullanm alanlarını bilecekleridir