Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Also available in: English

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.

Jamal ABU HASNA
Program Koordinatörü

İş Olanakları
İnsanoğlunun sağlık ve sağlık sektörüne olan gereksinimi bu alanı bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmez kılmaktadır. Bu alan mezunları Sağlık sektörünün teknolojik gelişmelerle olan bağlantısında en önemli halkalardan birini oluşturmaktadır. Sağlık sektörü ve insan sağlığına yapılan yatırımların hız kesmeyeceği düşünüldüğünde sektör ve çalışanlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.Bu program, alan mezunlarının, iş bulma konusunda sıkıntı çekmedikleri özel bölümlerden birisidir.Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları resmi ve özel hastanelerde dispanserlerde laboratuvarlarda ve sağlık sektörüyle teknolojinin biraraya geldiği tüm işletmelerde görev alabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi