Doç. Dr. H. Kaya SÜER

Also available in: English

Doçent Doktor 20.09.1963 tarihinde Lozan İsviçre’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. 1981-1982 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı, 1987’de mezun oldu. SSK Bingöl Dispanserinde tıp doktoru göreve başladı. Gölcük Tersanesi Karargâh Revirinde başhekim olarak askerlik görevini 1989-1991 yılları arasında tamamladı. SSK Beşiktaş Dispanserinde 1991-1993 yılları arasında görev yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını 1997 yılında tamamladı. Uzman hekim olarak ilk görevini Antalya Elmalı Devlet Hastanesi’nde başhekim olarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Antalya SSK Hastanesinde görevine devam etti. Antalya SSK Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğini ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ni kurdu. 3 Ocak 2011’de Yakın Doğu Tıp Fakültesi Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana bilim dalında 2012 yılında Yardımcı Doçent ve 5.Şubat.2015 yılında ise Doçent unvanını aldı. Bugüne kadar uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 43 makale ve 102 bildirisi bulunmaktadır.

Çalışma alanları hepatit virüsleri, antibiyotik direnci, tek sağlık, zoonozlar, biyoteknolojik ürünler ve antibakteriyel etkinlikleri.

Mesleki derneklere üyelikleri: ANKEM, KLİMİK, VHÇG, HIVÇG, EKMUD, VHSD, KIBRIS TÜRK MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ